Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

  • GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY 

Treść strony


 

 

adresy email:

Witamy na stronie Gminnego Zespołu Oświaty
w Kowiesach

 

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat zakresu naszej
działalności.

 

 


 

Kilka informacji o GZO

Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach

Kowiesy 85

96-111 Kowiesy

tel. (46) 8317026 wew. 27

email: spam_gzo@kowiesy.pl   - usunąć  "spam_"

NIP 836-17-21-328

REGON 750800004

 

Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Kowiesach powołaną z dniem 1 lipca 2003 roku w celu prowadzenia placówek oświatowych na terenie Gminy Kowiesy.

Przedmiotem działaności GZO w Kowiesach jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół.

GZO w Kowiesach obsługuje następujące placówki oświatowe:

- Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach

 

Interesantów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

 


 

 

Nasi pracownicy:

  • Ewa Pawlak -  Kierownik Gminnego Zespołu Oswiaty
  • Agnieszka Winciorek - Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświaty
  • Urszula Siucińska - Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświaty (zastępstwo)
  • Iwona Duch - Starszy referent d/s kadr i płac

 

UCHWAŁA Nr VIII/37/2003

RADY GMINY W KOWIESACH

w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach i nadanie Statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, po. 1271, nr 214, po. 1804/

Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminny Zespół Oświaty jako gminna jednostkę organizacyjną.

§ 2. Zespół, o którym mowa § 1 powołany będzie do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

§ 3. Przyjmuje sie Statut Zespołu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak


Statut Gminnego Zespołu Oświaty - tekst jednolity

 


 

 

Zarządzenie Nr 1/2007

Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach

z dnia 1 marca 2007r.

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach

 

Na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach z dnia 28 marca 2003 roku, zarządzam co następuje:

 

§ 1 Nadaje się Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.

 

p.o. Kierownik Zespołu

                                                                                                       Ewa Pawlak

 


 

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Oswiaty w Kowiesach
- tekst jednolity

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach z dnia 1 marca 2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXII/124/08 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Załącznik do uchwały nr XXII/124/08 - Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

  • autor: Agnieszka Winciorek
Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświaty w Kowiesach
Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświaty w Kowiesach

Licznik odwiedzin

16061

Jesteś tu

  • GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.