Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

W dniu 17 lipca 2017 r.  w Woli Pękoszewskiej odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Tym razem za organizację i przygotowanie terenu do zawodów była odpowiedzialna jednostka OSP                  w Turowej Woli.

Oficjalne rozpoczęcie Zawodów nastąpiło o godz. 15.00. wprowadzeniem drużyn startujących w zawodach. Wprowadzenia dokonał Komendant Gminny OSP dh bryg. Józef Stańczak.

Otwarcia zwodów i powitania zaproszonych gości dokonała druhna Maria Odziemkowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach.

W zawodach wzięli udział goście zaproszeni, druhny i druhowie strażacy z gminnych jednostek OSP- Jeruzal, Lisna, Paplin, Turowa Wola i Wola Pękoszewska oraz mieszkańcy gminy   i sympatycy pożarnictwa.

Jako goście honorowi przybyli:

 Pan Grzegorz Wojciechowski - Poseł na sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków,

Pan Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,

Pani Beata Ozga-Flejszer - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Członek Wojewódzkiej Rady Organizacji Pożytku Publicznego,

mł. bryg. Dariusz Hałat – Naczelnik Wydziału Operacyjno- Kontrolno- Rozpoznawczego                                       wraz z oficerami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach,

Dh bryg. Józef Stańczak – Komendant Gminny OSP, Dowódca JRG w Skierniewicach,

Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego,

Ks. Krzysztof Majcher- proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Chojnacie – Kapelan Gminny Strażaków

Pani Wiesława Buczak- Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kowiesach,

Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy Kowiesy

 Pani Zuzanna Dudziak – Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy

Pan Bogdan Mioduszewski – Wiceprzewodniczący RG Kowiesy

Pani Teresa Pietrzak – Radna Gminy Kowiesy

Pani Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. ppor. pil. Mariana Bełca w Jeruzal

Pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach

Pan Rafał Lipiński – Pracownik UG Kowiesy

Pani Jolanta Żyłkowska- Sołtys wsi Wola Pękoszewska

Pani Urszula Topolska – Sołtys wsi Turowa Wola

Pani Justyna Napierała – redaktor i wydawca kwartalnika „Nasza Gmina Kowiesy”

W zawodach wzięły udział drużyny:

W kategorii A – drużyny męskie z OSP Jeruzal, OSP Lisna, OSP Paplin., OSP Turowa Wola,                                OSP Wola Pękoszewska

W kategorii C – drużyny kobiet - wystartowały panie z KDP OSP Paplin , KDP OSP Wola Pękoszewska oraz KDP OSP Lisna     

Komisji Sędziowskiej powołanej przez Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach przewodniczył: mł. bryg. Dariusz Hałat   a pozostałą obsadę sędziowską stanowili: mł. bryg. Sławomir Majka, mł. kpt. Bartłomiej Wójcik, mł. ogn. Aleksander Kamieniarz i mł. bryg w st. spocz. Alicja Zdun (sekretariat zawodów).

Na początku zawodów odbyła się odprawa z dowódcami startujących drużyn.

 

Drużyny uczestniczące w zwodach startowały w dwóch konkurencjach:

  •  Sztafeta Pożarnicza 7x50m z przeszkodami.

Przeszkody, jakie musieli pokonać zawodnicy kolejnych drużyn to: podłączenie węża do rozdzielacza i przekazanie prądownicy w strefie zmian, pokonanie płotka, rowu szerokości 2m, slalom między tyczkami, równoważnia długości 6m, ściana wysokości 2m, podłączenie węża do rozdzielacza oraz połączenie go z prądownicą i pokonanie linii mety. Poprawność pokonania kolejnych przeszkód sygnalizowana jest przy pomocy chorągiewek. Biała oznaczała właściwe wykonanie, a czerwona błąd zawodnika. W tym roku niestety posypało się trochę punktów karnych ale czasy i tak były lepsze, niż dwa lata temu.

  •  Ćwiczenie bojowe

Każda kolejna drużyna musiała zbudować 2 linie: ssawną , główną do rozdzielacza oraz 2 linie gaśnicze . Przy ich użyciu przewrócić tarczę oraz strącić strumieniem wody pachołki z podestów.

Wszystkie drużyny startowały na sygnał sędziego. Dowódca drużyny wydawał rozkaz, również oceniany przez Komisję Sędziowską. Oprócz szybkości wykonania każdego zadania oceniano również dokładność zawodników. Zawodnicy w tym roku startowali na motopompie marki TOHATSU M16/8 VC82ASE, posiadającej dużą wydajność i moc. Do dyspozycji były dwie takie motopompy , na co dzień znajdujące się na wyposażeniu OSP Paplin i OSP Wola Pękoszewska.

Jako pierwsze w obu konkurencjach startowały  Kobiece Drużyny Pożarnicze tj. w kolejności:

1.     KDP OSP Paplin

2.     KDP OSP Wola Pękoszewska

3.     KDP OSP Lisna

Panie wytrwale i zawzięcie przygotowywały się do zawodów. Wykonywaniu ćwiczenia bojowego jak zawsze towarzyszyły duże emocje, jednak druhny walczyły zawzięcie i nie poddawały się uzyskując dobre czasy w obu konkurencjach. Następnie startowały drużyny męskie,  w kolejności:

1.     OSP Jeruzal

2.     OSP Wola Pękoszewska

3.     OSP Paplin

4.     OSP Lisna

5.     OSP Turowa Wola

Zawody były dobrze przygotowane i przeprowadzono je sprawnie. Pogoda również dopisała uczestnikom.

Po ukończeniu konkurencji odbyła się zbiórka startujących drużyn przed trybuną honorową.

Protokół końcowy zawodów odczytał Przewodniczący Komisji Sędziowskiej – mł. bryg. Dariusz Hałat podkreślił, że zawody przebiegały prawidłowo i bardzo sprawnie. 

Nagrody dla zwycięzców - puchary za zajęcie I, II, III miejsca oraz za udział w zawodach a także pamiątkowe dyplomy - ufundowała Gmina Kowiesy

W nagrodę, zwycięskim drużynom puchary i dyplomy wręczyli: Pan Grzegorz Wojciechowski- Poseł na sejm RP, Pan Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pani Beata Ozga - Flejszer- Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Zuzanna Dudziak – Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy i Pan Jarosław Pepka Wójt Gminy Kowiesy. 

Na zakończenie zawodów głos zabrali:

Pan Grzegorz Wojciechowski – Poseł na sejm RP – który podkreślił, że strażacy ochotnicy pełnią bardzo ważną rolę w społeczeństwie i,  że to strażacy na co dzień strzegą naszego bezpieczeństwa, zawsze są tam gdzie jest potrzeba udzielenia pomocy i tym ludziom należy się duży szacunek.

- Pan Dariusz Klimczak – Marszałek Województwa Łódzkiego – podkreślił, iż samorząd województwa zawsze stara się wspierać strażaków poprzez udzielanie dofinansowania do zakupu nowoczesnego sprzętu służącego ochronie zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. W tym roku takie dofinansowanie w kwocie 10.000zł również zostało przekazane gminie Kowiesy – dla jednostki OSP Wola Pękoszewska. Wyraził nadzieję, iż wsparcie to przyczyni się do doposażenia jednostki w potrzebny sprzęt i wpłynie na poprawę gotowości bojowej jednostki oraz na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kowiesy. Pogratulował również zwycięzcom zawodów i życzył powodzenia w zawodach na szczeblu powiatowym.

Pani Beata Ozga- Flejszer – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego -pogratulowała druhnom i druhom wyszkolenia, wspaniałej sportowej postawy, organizacji; zawody były bardzo emocjonujące a zwłaszcza konkurencje w wykonaniu pań. Podkreśliła również, że z tak wyszkolonymi strażakami – druhnami i druhami mieszkańcy gminy Kowiesy mogą czuć się naprawdę bezpieczni. Następnie wręczyła Prezesowi jednostki OSP Turowa Wola – organizatora zawodów - upominek w postaci ozdobnego krzewu.

Pan Jarosław Pepka - Wójt Gminy Kowiesy - pogratulował zwycięzcom oraz podkreślił, że strażacy z gminy Kowiesy potrafią dobrze wykorzystać zainwestowane pieniądze i jest to widoczne zarówno w sprzęcie jak i w poziomie wyszkolenia nie tylko podczas zawodów ale również na co dzień podczas udziału  w licznych akcjach ratowniczych. Podziękował za sportową rywalizację, sprawna organizację zawodów i życzył powodzenia na zawodach powiatowych, które w tym roku odbędą się  3 września w Godzianowie.

Zawody zakończyła druhna Maria Odziemkowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Kowiesach, która podziękowała uczestnikom oraz zaprosiła gości na poczęstunek do strażnicy OSP.

Wyniki końcowe zawodów w kolejności zajętych miejsc:

Kolejność zajętego miejsca

Nazwa jednostki

Sztafeta pożarnicza /czas w sekundach/

Ćwiczenie bojowe /czas w sekundach/

Wynik końcowy

 

Kobiece Drużyny Pożarnicze

I

OSP Paplin

69,90

46,70

116,60

II

OSP Wola Pękoszewska

68,00

64,60

132,60

III

OSP Lisna

81,10

67,00

148,10

 

Drużyny męskie OSP

 

 

 

I

OSP Wola Pękoszewska

66,60

42,80

109,40

II

OSP Jeruzal

61,80

51,30

113,10

III

OSP Paplin

63,60

54,80

118,40

IV

OSP Turowa Wola

76,10

57,10

133,20

V

OSP Lisna

73,90

67,20

141,10


Zdjęcia z zawodów:

Część 1

Część 2

Część 3

 

 

Licznik odwiedzin

2918

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.