Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

 • NASZA GMINA 
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ KOWIESY 

Treść strony

sch2iqAlPyLSt0XEZKvFyTp5Sym1aXz+sUXu2MrWbz++wTJvDbkMUNRpNeCKKGo0mPBFFjUYTnoiiRqMJT0RRo9GEJ6Ko0WjCE1HUaDThiShqNJrwRBQ1Gk14UrltBjQajRvIwP8Dt3MtIEhR0w4AAAAASUVORK5CYII=zyFHZS5y8cXh82RyYkjBmNSYUbPiT9Ujsjo2F7n42vDZquu5yEUucga5TJ6LXPzHkcvkucjFfxy5TJ6LXPzHkcvkucjFfxy5TJ6LXPynAfwfCTErA5T+8vIAAAAASUVORK5CYII=

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zakończono II etap realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna,  Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce,  Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice,  Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata - gmina Kowiesy oraz  budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie ”

Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20104-2020

 

Celem operacji był rozwój infrastruktury technicznej i poprawa warunków życia mieszkańców gminy Kowiesy poprzez budowę sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej.

Wartość inwestycji (II etap): 1.894.373,26 zł,

Kwota dofinansowania: 948.916,00 zł

 

 • WFOŚiGW w Łodzi - na stronę 2021-1

Projekt pn.: "Wsparcie aktywności i tożsamości regionalnej mieszkańców sołectwa Lisna poprzez zakup garażu blaszanego wolnostojącego (magazynu) oraz zagospodarowanie przestrzeni przy altanie ogrodowej poprzez ułożenie powierzchni z kostki betonowej" w miejscowości Lisna współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Projekt pn.: "Poprawa warunków bytowych w świetlicy wiejskiej w Jeruzalu poprzez doposażenie w klimatyzatory w celu pobudzenia integracji mieszkańców sołectwa" w miejscowości Jeruzal współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Projekt pn.: "Urządzenie miejsca służącego integracji społeczności lokalnej poprzez budowę altany ogrodowej" w miejscowości Chrzczonowice współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 • UG-Kowiesy_tabl100x70_20d
 • zdalna szkoła +
 • Schowek-1
 • -

"Doposasżenie miejsca rekreacji poprzez montaż piłkochwytów na boisku w Nowym Wylezinie" współfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego

,,Urządzenie miejsca rekreacji poprzez zakup elementu sprawnościowego placu zabaw dla dzieci wsi Paplin i okolic”

Urządzenie miejsca spotkań plenerowych nad stawem – „Powrót do korzeni”

 • -
  .

,,Spotkajmy się przy stawie” – urządzenie miejsca spotkań mieszkańców”

Projekt  realizowany w miejscowości Wola Pękoszewska, w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 15 listopada 2018 roku, przy udziale dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego, na podstawie umowy nr 224/RŚ/18 z dnia 18.06.2018r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Kowiesy, wartość projektu 6.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

 

 

„Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców przy szkole w Turowej Woli”

Projekt  realizowany w miejscowości Turowa Wola w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 15 listopada 2018 roku, przy udziale dotacji w z budżetu Województwa Łódzkiego, na podstawie umowy nr 223/RŚ/18 z dnia 18.06.2018r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Kowiesy, wartość projektu 7.706,00 zł, w tym kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

 

 

„Budowa altany ogrodowej wraz z miejscem na ognisko jako miejsca służącego spotkaniom integracyjnym mieszkańców sołectwa Lisna”

Projekt realizowany w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 15 listopada 2017 roku, przy udziale dotacji w z budżetu Województwa Łódzkiego, na podstawie umowy nr 42/RŚ/17 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Kowiesy, wartość projektu 14.500,00 zł, w tym kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

 

 

„Budowa i otwarcie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Jeruzalu”
To projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

.

 • WFOŚ
 • WFOŚiGW w Łodzi - na stronę 2018-1
  WFOŚiGW w Łodzi - 2018-1
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  .
 • -
 • -
 • -

Projekt pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Paplin, Paplinek, Chełmce, Lisna, Chrzczonowice”

.

następna strona »

Licznik odwiedzin

155051

Jesteś tu

 • NASZA GMINA 
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ KOWIESY 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.