Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

 • WYDARZENIA KULTURALNE 
 • ROK 2016 
 • W dniu 11 czerwca 2016r. w świetlicy OSP w Paplinie odbył się XI zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kowiesach 

Treść strony

Zjazd był okazją do podsumowania działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz jednostek OSP działających w Gminie Kowiesy  w okresie 5 letniej kadencji  tj. w latach 2011-2016.

W zjeździe uczestniczyli ustępujący członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach, Komisji Rewizyjnej Oddziału, druhowie i druhny delegaci wybrani na zjazd podczas walnych zebrań w jednostkach OSP oraz goście zaproszeni w osobach:

- Dh Beata Ozga Flejszer – w zastępstwie  za dh Krystynę Ozga – Członka Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie

- Dh Paweł Gajda – sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Warszawie

- Dh Tadeusz Grotkowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach

- bryg. Józef Stańczak – Dowódca JRG KM PSP Skierniewice reprezentujący również Komendanta Miejskiego 

  PSP w Skierniewicach – st. bryg. Dariusza Rosińskiego,

- Pani Ewa Pawlak- radna Powiatu Skierniewickiego

- ks. Krzysztof Majcher – Gminny Kapelan Strażaków w Kowiesach, Proboszcz Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa w Chojnacie

- Pani Zuzanna Dudziak – Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy

- Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy Kowiesy

- Pani Beata Heleniak- Skarbnik Gminy Kowiesy

- Pani Maria cygan – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. ppor. pil. Mariana Bełca w Jeruzalu

- Pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach

- Pan Rafał Lipiński – Pracownik UG Kowiesy.

Uroczystego otwarcia Zjazdu oraz powitania zaproszonych gości dokonała Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Maria Odziemkowska .

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć druhów strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie trwania kadencji.

Przewodniczącym Zjazdu został dh Józef Stańczak a sekretarzem zjazdu – dh Jolanta Niewczas

Następnie przeprowadzono głosowanie nad porządkiem i regulaminem obrad oraz składem komisji zjazdowych, w tym: komisji mandatowej, wyborczej, komisji uchwał i wniosków.

 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach przedstawiła Prezes - druhna Maria Odziemkowska. Sprawozdanie to obejmowało min. zagadnienia związane z:

- danymi organizacyjnymi zarządu oddziału gminnego oraz jednostek OSP,

- dotyczące udziału w uroczystościach oraz wydarzeniach w tym organizowanych na terenie gminy przez poszczególne jednostki OSP,

- ilości osób odznaczonych za wyróżniającą się działalność na rzecz ochotniczego pożarnictwa,

- osiągnięcia sportowo-pożarnicze w tym udział w zawodach szczebla gminnego i powiatowego,

- dotyczące  doskonalenia umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego w tym udział w zawodach powiatowych jednostek działających w ramach KSRG,

- dotyczące ponoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności przez członków OSP poprzez udział w szkoleniach  organizowanych przez KM PSP w Skierniewicach oraz szkoleniach wewnętrznych,

- dotyczące działalności operacyjnej – udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy i powiatu skierniewickiego,

- dotyczące zakupu specjalistycznego  sprzętu i wyposażenia oraz pozyskanego dofinansowania na ten cel,

- dotyczące bazy sprzętowej poszczególnych jednostek OSP – pojazdów będących w dyspozycji OSP,

- dotyczące działań edukacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w tym udziału młodzieży w eliminacjach gminnych i powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, udziału w konkursach plastycznych o tematyce pożarniczej, spotkań z młodzieżą w ramach otwartych dni w strażnicy,

- finansowania jednostek OSP w okresie kadencji,

- projektów zrealizowanych z udziałem środków finansowych PROW i Gminy Kowiesy w latach 2011-2016 w tym realizacja zadań w ramach działania: „Odnowy obszarów wiejskich” poprzez budowę, przebudowę i rozbudowy budynków OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców .

Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku przedstawił dh Marcin Gawin, który z ramienia komisji postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

W dyskusji wiele uwagi poświęcono sprawozdaniu z działalności Oddziału Gminnego ZOSP RP. Podkreślano, iż dokonania w okresie kadencji są imponujące, nikt z zaproszonych gości jak również z uczestników zjazdu nie spodziewał się, że aż tyle zadań udało się zrealizować w ciągu 5 lat. Udział jednostek OSP w działaniach operacyjnych jest również godny podziwu tym bardziej, że podejmowały one działania ratownicze w trudnych warunkach, wymagających dużych umiejętności, precyzji w działaniu i zachowania tzw. zimnej krwi i rozwagi.

Podkreślano wielokrotnie, że mieszkańcy gminy Kowiesy mogą czuć się bezpiecznie i mogą być spokojni o swój dobytek, gdyż nad ich bezpieczeństwem czuwają odpowiedzialni ludzie – dobrze wyszkoleni strażacy, gotowi nieść pomoc o każdej porze i w każdej sytuacji.

Goście w swoich wypowiedziach również wyrażali dużą wdzięczność za pełną poświęceń służbę społeczną życząc ponadto by strażacki sztandar łączył w działaniu dla dobra ogólnego oraz życzyli powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

Po dyskusji i wygłoszonych wystąpieniach dokonano wyboru nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach przedstawia się następująco:

 • Prezes – Maria Odziemkowska
 • Wiceprezes – Mieczysław Trukawka
 • Wiceprezes- Grzegorz Stykowski
 • Komendant Gminny – Józef Stańczak
 • Sekretarz – Tadeusz Białek
 • Skarbnik – Marek Wróblewski
 • Członek Prezydium – Jarosław Pepka
 • Członek zarządu – Kazimierz Popiński
 • Członek zarządu – Artur Gręda
 • Członek zarządu – Piotr Stykowski
 • Członek zarządu – Szymon Szymański
 • Członek zarządu – Andrzej Duch

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący – Marcin Moskwa
 • Wiceprzewodniczący – Zdzisław Traczyk
 • Sekretarz – Adrian Zawadzki

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach wybrano: druhnę Marię Odziemkowską – Prezes ZOGm ZOSP RP w Kowiesach  i druha Mieczysława Trukawkę – Wiceprezesa ZOGm. ZOSP RP w Kowiesach.

Delegatami na zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach wybrano: dh Marka Wróblewskiego i dh Grzegorza Stykowskiego

 Na zakończenie Przewodniczący zjazdu  podziękował uczestnikom zjazdu , członkom komisji za sprawne przeprowadzenie zjazdu, podziękował zaproszonym gościom za przybycie a następnie przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranej Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach - druhnie Marii Odziemkowskiej.

Druhna Maria Odziemkowska zabierając głos podziękowała za wybór na kolejną kadencję oraz za zaufanie jakim została obdarzona, a także wyraziła nadzieję, że druhowie będą ją dalej wspierać w działaniach na rzecz umacniania  ochotniczego pożarnictwa w Gminie Kowiesy.

Wyraziła również nadzieję, że Wójt Gminy oraz Rada Gminy nie pozostaną obojętni na potrzeby strażaków ochotników w gminie Kowiesy.

Następnie podziękowała wszystkim za przybycie i udział w zjeździe, zamknęła zjazd i zaprosiła wszystkich obecnych na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Paplin.

Fotorelacja z wydarzenia dostepna >>>tutaj<<<

 • autor: Maria Odziemkowska

Licznik odwiedzin

3839

Jesteś tu

 • WYDARZENIA KULTURALNE 
 • ROK 2016 
 • W dniu 11 czerwca 2016r. w świetlicy OSP w Paplinie odbył się XI zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kowiesach 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.