Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Treść strony

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”
Projekt  „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W dniu 17 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Kowiesy o godz. 17 odbyło się spotkanie ifnormacyjne dot. projektu dla mieszkańców wsi: Chojnata, Chojnatka, Chrzczonowice, Franciszków, Kowiesy, Wymysłów, Nowy Wylezin, Janów, Stary Wylezin, Wędrogów, Wycinka Wolska.

W tym samym dniu o godz. 18.30 spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Paplinie dla mieszkańców wsi: Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska, Lisna, Paplin, Paplinek.

W dniu 18 lipca spotkania odbyły się w świetlicy wiejskiej w Turowej Woli o godz. 17.00 dla mieszkańców wsi: Budy Chojnackie, Jakubów, Michałowice, Nowy Lindów, Turowa Wola i Ulaski, a o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej dla mieszkańców: Borszyc, Woli Pękoszewskiej, Pękoszewa i Zawad.

W trakcie spotkań mieszkańcy zostali zapoznani z zasadami projektu, regulaminem naboru i wymaganymi dokumentami, które zostały szczegółowo omówione. W spotkaniu uczestniczył Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy oraz członkowie zespołu projektowego: Teresa Słoma - koordynator, Ewa Pawlak - asystent koordynatora, Beata Heleniak - obsługa księgowa i Radosław Maros - informatyk.

drukuj ()

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

Projekt  „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Gmina Kowiesy od 1 lipca 2014 roku realizuje projekt pn. „ Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy w ramach działania 8.3. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt projektu  - 534.444,39 zł   -  100% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

 

Cel ogólny projektu: zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Kowiesy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności.

Cele szczegółowe: w ramach projektu planujemy zakupić 35 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu przez okres 6 lat dla mieszkańców Gminy Kowiesy oraz 16 laptopów i 51 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu dla jednostek podległych: szkoły podstawowej w Kowiesach i gimnazjum w Jeruzalu,  Gminnego Zespołu Oświaty  w Kowiesach  i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach oraz Biblioteki w Kowiesach i Filii w Woli Pękoszewskiej.

Cele jakościowe: podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy o Unii Europejskiej i  funduszach unijnych wspomagających rozwój państw członkowskich.

 

Dla kogo jest ta pomoc:

  •  dla dzieci i młodzieży uczących się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego;
  • dla gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń rodzinnych;
  • dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
  •  dla osób z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłoszonych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 844,45 zł);
  • dla dzieci i młodzieży uczących się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi  1.278,43 zł.)

 

Dodatkowo osoby te muszą spełniać następujące warunki:

  • spełniać minimum jeden z warunków określonych powyżej;
  • posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kowiesy;
  • nie posiadać komputera i stałego dostępu do Internetu.

Realizacja projektu łagodzi problem wykluczenia cyfrowego nie tylko grupie 35 gospodarstw domowych z gminy Kowiesy, ale całej społeczności lokalnej.

Termin trwania projektu :  1 lipca 2014 – 30 czerwca 2015 roku

 

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie projektu są:

 Pani Ewa Pawlak – asystent  koordynatora projektu tel. 46 831-70-26 wew. 27, adres poczty e-mail kierownikgzo@kowiesy.pl.

Pani Teresa Słoma – koordynator projektu tel. 46 831-70-26 wew. 23, adres poczty e-mail sekretarz@kowiesy.pl.pl

Wójt Gminy Kowiesy zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn.:
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszam na spotkania informacyjne.

Licznik odwiedzin

9145

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.