Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

Udane podsumowanie roku 2017 dla Strażaków w Gminie Kowiesy

W dniu 5 stycznia 2018r. na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Pękoszewskiej odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego – tj. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu ratownictwa medycznego w postaci 3 defibrylatorów AED  i torby medycznej PSP R-1, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa .

Sprzęt ten został zakupiony przez Gminę Kowiesy w ramach realizacji zadań w zakresie wsparcia i rozwoju instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem               z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Pan Zbigniew Ziobro.

Oficjalne przekazanie sprzętu poprzedzone zostało wciągnięciem flagi państwowej  na maszt i odegraniem hymnu.

Następnie Wójt Gminy Kowiesy przywitał gości zaproszonych oraz przybliżył okoliczności, które zainicjowały uroczysty apel.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 •  ks. Krzysztof Majcher – Kapelan Gminny Strażaków , Proboszcz Parafii p.w. Św. Marcina                     w Chojnacie,
 • ks. Dariusz Drzewiecki – Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu
 • dh Mirosław Belina – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, Starosta Skierniewicki,
 • dh Tadeusz Grotkowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP                                       w Skierniewicach, Wicestarosta Skierniewicki
 • Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewckiego
 • st. bryg. Tadeusz Zwoliński -Komendant Miejski PSP w Skierniewicach , 
 •  dh bryg. Józef Stańczak – p.o. Zastepcy Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach, dowódca JRG PSP w Skierniewicach, Komendant Gminny OSP
 • dha Maria Odziemkowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach
 • Pani Zuzanna Dudziak – Pzrewodniczaca Rady Gminy Kowiesy wraz z Radnymi Gminy Kowiesy
 • Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy Kowiesy
 • Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy Kowiesy
 • Pani Jolanta Żyłkowska – sołtys wsi Wola Pękoszewska
 • Pani Karolina Banacka – sołtys wsi Lisna
 • Pani Wioletta Tomczyńska – sołtys wsi Jeruzal
 • Pani Urszula Topolska– sołtys wsi Turowa Wola

       oraz

 • Druhny i Druhowie z OSP działających na terenie Gminy Kowiesy – Jeruzal, Lisna, Paplin, Turowa Wola, Wola Pękoszewska a także mieszkańcy gminy Kowiesy i sympatycy pożarnictwa.

Nie zabrakło także przedstawicieli  lokalnej prasy:

 - Głosu Skierniewic i okolicy w osobie red. Wojciecha Kubika

- Gminnego Kwartalnika- Nasza Gmina Kowiesy w osobie red. Justyny Napierała.

Obowiązki zawodowe i służbowe nie pozwoliły wziąć udziału w tej uroczystości przedstawicielowi Ministerstwa Sprawiedliwości – Panu Mikołajowi Pawlakowi – Dyrektorowi Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, pilotujacemu przedmiotowe przedsięwziecie a także – st. bryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu - Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Łodzi

Następnie nastąpiło poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu medycznego.

Poświęcenia dokonał ks. Krzysztof Majcher – Gminny Kapelan Strażaków, Proboszcz Parafii w Chojnacie  oraz Ks. Dariusz Drzewiecki Proboszcz parafii w Jeruzalu.

Po krótkim wprowadzeniu dh Maria Odziemkowska odczytała akt przekazania sprzętu:

"Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Gminy– Pana Jarosława Pepkę w dowód uznania                  za ratowanie zdrowia, życia i mienia ludzi w obliczu wypadków komunikacyjnych, katastrof oraz różnych zdarzeń losowych, w tym noszących znamiona przestępstwa z udziałem ofiar a także ofiarną walkę                  z żywiołem ognia i siłami natury,

Przekazuje

średni samochód ratowniczy z modułem gaśniczym

marki RENAULT MDB3D

na podwoziu uterenowionym 4x4, o mocy 285KM

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Pękoszewskiej

 

Sprzęt ratownictwa medycznego

w postaci Defibrylatora AED PHILIPS FRx

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu

i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej

 

Sprzęt ratownictwa medycznego w postaci zestawu PSP R-1

z deską ortopedyczną i szynami Kramera

 oraz Defibrylator AED PHILIPS FRx

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowej Woli"

Aktu przekazania w/w sprzętu dokonał Wójt Gminy Kowiesy – Pan Jarosław Pepka.

Akt przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz kluczyków do samochodu i dowodu rejestracyjnego wozu bojowego odebrali:

 • dh Marek Wróblewski – Prezes OSP Wola Pękoszewska i dh Tomasz Sadowski – kierowca nowego samochodu. 

Pozostałe Akty przekazania sprzętu medycznego odebrali:

 • dh Mieczysław Trukawka – Prezes OSP Jeruzal wraz z delegacją jednostki
 • dh Kazimierz Popiński – Prezes OSP Lisna wraz z delegacją jednostki
 • dh Grzegorz Stykowski – Prezes OSP Turowa Wola wraz z delegacją jednostki

Następnie dokonano prezentacji wozu bojowego poprzez uruchomienie silnika pojazdu oraz sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Samochód ratowniczo- gaśniczy RENAULT MDB3D jaki otrzymali druhowie z OSP Wola Pękoszewska              to samochód szczególny jeśli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne.

„Zabudowa pożarnicza średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu RENAULT MDB3D wykonana została w najnowszej technologii metalowo-kompozytowej. Szkielet wykonany ze stali nierdzewnej stanowi konstrukcję samonośną ze zintegrowaną ramą pośrednią. Poszycia zewnętrzne wykonane są   z materiałów odpornych na korozję - ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz z kompozytu    w kolorze RAL3000 bez użycia lakieru. Wnętrze skrytek stanowi blacha zabezpieczona technologią anodowania. Ściany zabudowy są podwójnie, izolowane termicznie, a skrytki posiadają układ żaluzji 3+3+1. Dodatkowo skrytka przedziału autopompy posiada funkcję skrytki „przelotowej”.

Pod każdą ze skrytek zainstalowane są otwierane podesty robocze (o głębokości użytkowej ok.45 cm)    umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu, tworzące po otwarciu podest w równej linii ciągłej wzdłuż całego boku zabudowy pożarniczej.

Drabinka do wejścia na dach składana, posiada stopnie w wykonaniu antypoślizgowym i zamiast                               z aluminium wykonano ją ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Dotyczy to również prowadnic do półek znajdujących się wewnątrz zabudowy (zamiast z aluminium  zrobione są ze stali nierdzewnej), posiadają możliwość wielokrotnej, dowolnej ich regulacji (ustawienia) indywidualnie do potrzeb użytkownika. Półki posiadają wzmocnienie w postaci „ramki” ze stali nierdzewnej co zwiększa ich walory wytrzymałościowe.

Zintegrowane zbiorniki na środki gaśnicze posiadają łączną pojemność blisko 5000l i wykonane są                   z materiałów odpornych na korozję - kompozyt. Umożliwiają one w zależności od potrzeb użytkownika transport wody w ilości ok. 4500l i min. 450l środka pianotwórczego.

Zbiorniki posiadają włazy rewizyjne, przegrody (falochrony), nasady do napełniania i opróżniania środków gaśniczych oraz czujniki wskazań pojemności. Zabezpieczone są instalacją przelewową i odpowietrzającą.

Układ wodno-pianowy wyposażony w dwuzakresową autopompę typu bezobsługowego produkcji            Stolarczyk i standardowo używany dozownik środka pianotwórczego: ręczny - produkcji STOLARCZYK,     stężenie 3% i 6%.

Pompa dedykowana do pojazdu: STOLARCZYK S20HP o wydajności min.2500l/min przy 8 bar i Hgs 1,5 min 400 l/min przy 40 bar.

Pozostałe wyposażenie pożarnicze: funkcjonalna, kompozytowa deska sterownicza przedziału autopompy do obsługi układu wodno-pianowego, posiadająca informacje o poziomie środków gaśniczych (woda,           piana), ciśnień pracy autopompy, sterowaniem obrotami/ciśnieniem pompy wraz z możliwością szybkiej redukcji ciśnienia, możliwość uruchomienia silnika pojazdu (start/stop), sterowanie pompą próżniową; linia szybkiego natarcia zakończona prądownicą wysokociśnieniową z możliwością jej przedmuchu z użyciem sprężonego powietrza, zwijadło wyposażone w ręczny i elektryczny system zwijania węża; działko              wodno - pianowe produkcji STOLARCZYK DWP16.

Pojazd ten wyposażony jest również w funkcję ograniczenia stref skażeń chemiczno - ekologicznych

(wyposażony w zraszacze sterowane elektro-pneumatycznie, załączane z kabiny załogi), ruchomą belkę najazdową oraz uchwyty na węże tłoczne, ssawne, prądownice, drabiny, oraz zapewnione miejsce na sprzęt pożarniczy/ratowniczy.

Na wyposażeniu znajduje się także elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota               przewodowego z najaśnicami LED.

Kabina pojazdu czterodrzwiowa w układzie miejsc 1+1+4. W przedziale załogi znajdują się mocowania na aparaty powietrzne.”

( - opis pojazdu na podstawie materiałów reklamowych udostępnionych przez Firmę Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza, Kielce)

Sprzęt medyczny w postaci 3 defibrylatorów AED PHILIPS FRx spełniających najwyższe wymogi bezpieczeństwa i dostosowany do pracy w najbardziej ekstremalnych warunkach oraz zestaw PSP R-1 spełniający wymagania zawarte w wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, nakreślone przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ważne od dnia 26 lipca 2013 roku został dostarczony przez firmę HORPOL S.A. Stara Iwiczna.

Wartość przekazanego sprzętu wyniosła ogółem 908.850,00zł

w tym:

- wartość średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 885.600,00zł

- wartość sprzętu ratownictwa medycznego w postaci 3 defibrylatorów i zestawu medycznego                    PSPR-1 – 23.250,00zł

 

W imieniu obdarowanych jednostek podziękowanie na ręce Wójta Gminy Kowiesy oraz dla Ministerstwa Sprawiedliwości złożył Prezes OSP Wola Pękoszewska – dh Marek Wróblewski, który podkreślił, że przekazany sprzęt  znacznie wpłynie na podniesienie zdolności operacyjnej jednostek. Jednocześnie  zapewnił, że strażacy dołożą wszelkich starań, aby sprzęt ten był zawsze sprawny i należycie konserwowany.

Następnie głos zabrali goście zaproszeni:

 • dh Mirosław Belina - Starosta Skierniewicki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP                         w Skierniewicach i Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi
 • st. bryg. Tadeusz Zwoliński – Komendant Miejski PSP w Skierniewicach
 • Pan Jarosław Pepka - Wójt Gminy Kowiesy

Wszyscy wyrazili duże zadowolenie z faktu, iż na teren gminy Kowiesy trafił sprzęt warty blisko 1 mln zł .

To ewenemet w skali powiatu, jak nie województwa tym bardziej, że jego realizacja odbywała się                     w końcówce roku, gdzie jak wiadomo trudno jest realizować tego typu zadania.

To, że się udało to jest efekt wytężonych działań i determinacji Pana Wójta zaś realnie przełożyło się na wielki sukces Gminy i Jej mieszkańców a szczególnie Strażaków Ochotników.

Ochotnicze Straże Pożarne to dziasiaj profesjonale służby, w niczym nie ustępujące pod względem wyposażenia i wyszkolenia Państwowej Straży Pożarnej.

Ich społeczna działalność to fenomen dopełniajacy system bezpieczństwa mieszkańców nie tylko naszej gminy , ale również powiatu skierniewickiego i województwa łódzkiego.

Dumny jestem z naszych jednostek, z dobrego wyszkolenia druhów ochotników, z dbałości o powierzony sprzęt i mienie oraz zaangażowanie w sprawy społecznosci lokalnych“ – podkreślił wójt w swoim przemówieniu

„Druhny i druhowie - życzę Wam bezpiecznych akcji i powrotów do domów i rodzin. Waszym rodzinom dziękuję za wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie. Niech Was strzeże Wasz patron Św, Florian i niech boska opatrzność będzie zawsze z Wami w dalszej służbie.

To Wy, potraficie oddać całego siebie, nie szczędząc sił, nieprzespanych godzin, Wy zawsze jesteście gotowi do akcji i na Was zawsze można liczyć.

Wam wszystkim, dzisiaj dziękuję i życzę satysfakcji w wykonywanej służby oraz uznania społecznego za trud    i ofiarnosć przejawiającą się w podejmowanych przez Was działaniach ratowniczych.

Pamiętajmy wszyscy, że to dzięki Strażakom nasza społeczność może żyć i rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa.

Pamiętajmy też, ze Strażacy Ochotnicy są  wzorem bezinteresownego służenia dobru wspólnemu, ratują nasze życie, zdrowie i mnienie.

Stoją na straży ludzkich domostw, chronili i chronią dorobek wielu pokoleń naszej małej ojczyzny jaką jest gmina Kowiesy.“

 

Niniejsza uroczystość była nie tylko okazją do przekazania sprzętu medycznego dla jednostek OSP                  w Jeruzalu, Lisnej i Turowej Woli oraz  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Pękoszewskiej.

W trakcie uroczystości zaprezenowany został również:

 - lekki samochód ratowniczo- gaśniczy marki Opel Movano GLB 1,0/0,7

jaki na początku grudnia 2017 trafił do druhów z OSP w Jeruzalu od Firmy DRAGON  z Dąbrowy Górniczej , wyposażony w zbiornik wodny o poj. 1000 litrów i tzw. „szybkie natarcie“.

Wartość tego pojazdu wyniosła 205.779,00zł . z czego:

kwota 116.00,00zł – dotacja MSWiA,

kwota 50.000,00zl – dotacja WFOŚiGW w Łodzi,

kwota 39.000,00zł - dotacja celowa z budżetu Gminy Kowiesy

kwota 779,00zł - środki własne OSP w Jeruzalu

Po obejrzeniu sprzętu i wspólnej pamiątkowej fotografii goście zaproszeni udali się na spotkanie noworoczne w Jeruzalu.

Fotorelacja z wydarzenia.

Opracowała: Maria Odziemkowska

Kowiesy, dnia 09.01.2018r.

Licznik odwiedzin

1918

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.