Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

 • WYDARZENIA KULTURALNE 
 • ROK 2013 
 • W dniu 8 sierpnia 2013r. o godz. 15.00 w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Paplinie odbył się uroczysty apel z okazji włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Treść strony

OSP Paplin  drugą jednostką na terenie gminy Kowiesy działającą w ramach  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dniu 8 sierpnia 2013r. o godz. 15.00 w  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Paplinie odbył się uroczysty apel z okazji włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
           Druhowie z OSP w Paplinie od kilku lat  czynili intensywne  starania aby sprostać wymaganiom stawianym jednostkom w KSRG. Głównym celem było doposażenie jednostki w wymagany sprzęt specjalistyczny oraz zapewnienie odpowiedniego stanu wyszkolenia druhów.
          Duże  zaangażowanie i praca własna druhów , współpraca z  Komendą Miejską PSP w Skierniewicach  i władzami gminy Kowiesy oraz z osobami i instytucjami sympatyzującymi działalności pożarniczej spowodowała, że w dość krótkim czasie wszelkie wymagania zostały spełnione.
       Dzięki środkom finansowym pozyskanym w ostatnim okresie czasu min. z  dotacji WFOŚiGW w Łodzi zakupiono motopompę pożarniczą o wysokiej wydajności, ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie zakupiono motopompę szlamową, a ze środków dofinansowania pochodzących z Funduszu Prewencyjnego PZU i budżetu Gminy Kowiesy zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczna i szynami Kramera.
       Ponadto w lutym bieżącego roku jednostka OSP w Paplinie wzbogaciła się o samochód ratownictwa technicznego , który został przekazany nieodpłatnie z zasobów KM PSP w Skierniewicach wraz z zestawem ratownictwa drogowego zaś w maju 2012r. została oddana do użytku zmodernizowana strażnica wraz z zapleczem garażowym.

            Apel rozpoczął się od złożenia meldunku.
Meldunek o gotowości druhów do apelu Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Mariuszowi Koniecznemu złożył Komendant Gminny OSP w Kowiesach dh Józef Stańczak.

            Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Kowiesy – Pan Andrzej Luboiński.
Wśród gości zaproszonych znaleźli się:
- bryg. Mariusz Konieczny – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w  Łodzi
- bryg. Zbigniew Łyszkowicz - Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi
- st. bryg.  Dariusz Rosiński – Komendant Miejski PSP w Skierniewicach wraz z oficerami   Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach
- dh  Tadeusz Grotkowski  -wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach
- dh Zbigniew Roter - wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach
- Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego
- Pani Barbara Kowalska– Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy
- Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy
- Dha Maria Odziemkowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach  wraz z członkami Zarządu  i członkami komisji rewizyjnej.
                  Po powitaniu gości głos zabrał Prezes OSP w Paplinie – dh Tadeusz Białek , który przedstawił pokrótce historię powstania i działalności jednostki.
          Następnie Decyzję o włączeniu jednostki OSP w Paplinie do KSRG odczytał oficer KM PSP w Skierniewicach – mł. bryg. Mariusz Wielgosz.
          Wręczenia aktu włączenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paplinie  dokonał Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w  Łodzi – bryg. Mariusz Konieczny   w asyście  Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach – st.  bryg.  Dariusza Rosińskiego.
            Akt odebrał Prezes OSP w Paplinie – dh Tadeusz Białek.

         Na zakończenie wszyscy zebrani gratulowali druhom jednostki OSP w Paplinie  takiego wyróżnienia, pod adresem Prezesa jednostki oraz druhów padły bardzo miłe słowa mówiące o zaangażowaniu, oddaniu druhów służbie pożarniczej. Głos zabrali między innymi: Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w  Łodzi – bryg. Mariusz Konieczny, Dh Tadeusz Grotkowski  -wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach, który również przekazał na ręce Prezesa OSP w Paplinie list od pani poseł Krystyny Ozga , która nie mogła uczestniczyć w uroczystości.
           Na koniec dowódca uroczystości zameldował zakończenie apelu po czym zaproszeni goście oraz druhny
i druhowie udali się na poczęstunek zorganizowany w sali świetlicy wiejskiej.

 

Zdjęcia z uroczystosci

 • -
  • autor: Maria Odziemkowska
 • -
  • autor: Maria Odziemkowska
 • -
  • autor: Maria Odziemkowska
 • -
  • autor: Maria Odziemkowska
 • -
  • autor: Maria Odziemkowska
 • -
  • autor: Maria Odziemkowska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Maria Odziemkowska

Licznik odwiedzin

5036

Jesteś tu

 • WYDARZENIA KULTURALNE 
 • ROK 2013 
 • W dniu 8 sierpnia 2013r. o godz. 15.00 w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Paplinie odbył się uroczysty apel z okazji włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.