Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy Obywatele zamieszkali na terenie Polski.
 2. W przypadku osób przebywających czasowo na terenie naszej gminy biblioteka może pobierać kaucję w wysokości wyznaczonej od każdego woluminu.
 3. Przy zapisie zgłaszający się do biblioteki powinien: okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejscie zamieszkania; wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z prawem rodzice lub opiekunowie.
 5. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu lub miejsca pracy.
 6. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133, poz. 883)

§ 2. WYPOŻYCZENIA

 1. Wypożyczyć można jednorazowo pięć książek.
 2. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 4. Z księgozbioru encyklopedyczno-słownikowego można korzystać tylko na miejscu w bibliotece.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik przetrzymujący książki ponad termin określony w §2 pkt.2 otrzymuje upomnienie.
 2. Za pisemne upomnienie biblioteka pobiera opłatę.

§ 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
 2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem, uszkodzenia powinny być odnotowywane na karcie książki.

§ 5. ZAGUBIENIE I ZNISZCZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik musi uiścić opłatę odpowiadającą aktualnej cenie danej pozycji.

§ 6. PORADY I INFORMACJE

 1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania informacji o adresach i telefonach inych bibliotek w danym środowisku.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik, który niestosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji dyrektora czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
 2. Wszelkie życzenia i zażalenia należy zgłaszać do dyrektora Gmnnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach.

                                              

                                                Dyrektor Giminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach

                                                Halina Anna Sikorska

Licznik odwiedzin

5718

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.