Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

10 maja 2014 roku w Turowej Woli  odbyła się uroczystość  otwarcia i poświęcenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Turowej  Woli.
Uroczystość została poprzedzona złożeniem meldunku oraz wciągnięciem flagi państwowej na maszt. Meldunek przyjął dh Mirosław Belina – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Skierniewicach. Dowódcą był dh Józef Stańczak – Komendant Gminny OSP w Kowiesach, a całość prowadziła -inspektor Urzędu Gminy Kowiesy – Janina Powązka.
Z uwagi na bliską lokalizację budynku przy drodze powiatowej uroczystość odbyła się w dwóch częściach. W pierwszej części odbyło się poświęcenie budynku i przecięcie wstęgi. Poświęcenia dokonał ksiądz Krzysztof Majcher – Proboszcz parafii pw. św. Marcina w Chojnacie.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Pani Dorota Rutkowska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
 2. Pan Cezary Krawczyk – Radny Sejmiku  Województwa Łódzkiego
 3. Pani Maria Kaczorowska- Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 4. Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy Kowiesy
 5. Pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy
 6. Pani  Marzena Matuszewska – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic
 7. Dh  Grzegorz Stykowski - Prezes OSP w Turowej Woli
 8. Pani Barbara Skrzeczyńska – Sołtys wsi Turowa Wola
 9. Pan Cezary Żukowski – Radny Gminy Kowiesy
 10. Dh Jan Włodarski – strażak z OSP Turowa Wola

Druga część uroczystości odbyła się na boisku szkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli od powitania zaproszonych gości przez Pana Andrzeja Józefa Luboińskiego – Wójta Gminy Kowiesy.

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:

 • Ks. Krzysztof Majcher  - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Marcina w Chojnacie
 • Pani  Dorota Rutkowska  -  Poseł na Sejm RP
 • Pan Cezary Krawczyk– Radny Sejmiku  Województwa Łódzkiego
 • Pani Maria Kaczorowska – Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Pan Mirosław Belina - Starosta Powiatu Skierniewickiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Skierniewicach
 • Panią Krystynę Ozga – Posła na Sejm RP reprezentowała Pani Beata Flejszer
 • st. bryg. Dariusz Rosiński - Komendant Miejski PSP w Skierniewicach
 • Pan Jacek Sawicki – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach
 • Pani Danuta Kwiecińska - Przewodniczącą Rady Powiatu Skierniewickiego
 • Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu  Skierniewickiego
 • dh Zbigniew Roter – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach
 • Pan Jacek Adamczyk – Burmistrz Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
 • Pan Leszek Jankowski – Wójt Gminy Sadkowice
 • Pan Tomasz Wojdalski – Wójt Gminy Regnów
 • asp. sztab. Krzysztof Wawrzyniak- Dzielnicowy Gminy Kowiesy
 • Pan Janusz Rosiak – Prezes  LGD „Kraina Rawki”
 • Pani Agnieszka Mrówczyńska – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki
 • Pani Barbara Kowalska   - Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy oraz radni VI kadencji
 • Pan Janusz Brzeziński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kowiesy
 • Pani Janina Rybicka – Radna Gminy Kowiesy V kadencji
 • dh Maria Odziemkowska – Prezes Zarządu OSP w Kowiesach
 • mł. bryg. Józef Stańczak - Komendant Gminny OSP w Kowiesach
 • Prezesi  jednostek OSP z terenu gminy Kowiesy
 • Pana Mirosława Skrzeczyńskiego - wykonawcę świetlicy reprezentowała żona – Grażyna Skrzeczyńska
 • kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, prezesi Stowarzyszeń i przewodniczący KGW z terenu gminy, sponsorzy, którzy wsparli uroczystość finansowo lub rzeczowo oraz mieszkańcy gminy Kowiesy i okolic,
 • pracownicy urzędu gminy
 • przedstawiciele mediów

W programie artystycznym zaprezentowali się:

 • przedszkolaki z Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli z programem przygotowanym pod kierunkiem Pani Agnieszki Jędrzejewskiej i Pani Malwiny Bilskiej,
 • uczennice  z Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu w układzie tanecznym  przygotowanym pod kierunkiem Pani Igi Wróblewskiej,
 • uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach, w przedstawieniu „Księżniczka na ziarnku grochu”, przygotowanym pod kierunkiem Pani Teresy Zwierz i Pani Izabelli Smok,
 • uczniowie  z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w programie artystycznym, przygotowanym pod kierunkiem Pani Zofii Mrówczyńskiej, grę na flażoletach przygotowała Pani Jolanta Gałązka, układy taneczne Pani Jagoda Ogińska
 • Gminny Kabaret „Banialuka” z programem nawiązującym do uroczystości.

W trakcie zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody zwycięzcom konkursu na najsmaczniejszą szarlotkę. Komisja w składzie :

Pan Mirosław Belina – Starosta Powiatu Skierniewickiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Skierniewicach – Przewodniczący Komisji,
Pani Dorota Rutkowska – Poseł na Sejm RP - Członek Komisji,
Pani Danuta Kwiecińska – przewodnicząca Rady Powiatu Skierniewickiego – Członek Komisji
Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatowa – Członek Komisji

wytypowała  zwycięzców:

  I miejsce – Pani Iwona Cebula
 II miejsce – Pani Anna Błaszczyk
III miejsce – Pani Aldona Połosak

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia dla pozostałych  tj., 6-ciu uczestniczek konkursu.

Po części artystycznej prowadząca podziękowała wszystkim za przybycie, a w szczególności gościom zaproszonym i sponsorom, dzięki hojności których uroczystości mogły się odbyć oraz zaprosiła gości przybyłych na poczęstunek, a wszystkich uczestników do  degustacji  regionalnych potraw oraz grochówki strażackiej. Na stoiskach przygotowanych przez koła gospodyń z Lisnej i Jeruzala  można było spróbować domowych potraw (biały barszczyk, bigos, chleb ze smalcem i ogórkiem ), ciast i nalewek.

Na zakończenie uroczystości odbyła się zabawa taneczna, którą poprowadził DJ.

                                                        PODZIĘKOWANIE

W imieniu Pana Wójta, Rady Sołeckiej, członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic  oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej  składam serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe i rzeczowe, które uświetniło  uroczystość. Dziękuję również Paniom z Kół Gospodyń wiejskich w Lisnej i Jeruzalu za przygotowanie potraw regionalnych.

Za oprawę artystyczną uroczystości – dyrekcjom, pedagogom i uczniom z Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli, Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli oraz Gminnemu Kabaretowi „BANIALUKA”.

Dziękuję – Stowarzyszeniu Rozwoju Turowej Woli i Okolic, druhom strażakom z OSP w Turowej Woli i lokalnej społeczności za udział w przygotowaniu uroczystości,
- służbom porządkowym i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania uroczystości

Szczególne podziękowania kieruję do:

 1. PANA JANUSZA ROSIAKA PREZESA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA RAWKI” I CAŁEGO ZRZĄDU LGD
 2. PANI ANIELI ANNY RYGALSKIEJ Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach
 3. PANA MIROSŁAWA SKRZECZYŃSKIEGO – „INSTAL-BUD” z Nowego Wylezina- wykonawcy świetlicy
 4. PANA  EUGENIUSZA MALKA - Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „MALEX” w Skierniewicach
 5. PANI WIESŁAWY BUCZAK – Dyrektorowi Oddziału w Kowiesach Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
 6. PANA PIOTRA  SINIARSKIEGO - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „SINBUD” w Białej Rawskiej
 7. Firmy INTER TRADE JMMG w Konstancin Jeziornie –punkt skupu we Franopolu
 8. PANA JAROSŁAWA STRZELECKIEGO -  „STRZELSOK” w Paplinku
 9. PANI BARBARY  FRANCUZ – Agencja Ubezpieczeniowa „BAXIM” z Białej Rawskiej
 10. PANA ROBERTA  KULICKIEGO - Piekarnia w Kowiesach
 11. PANA JANUSZA ZDZIESZYŃSKIEGO Firma „JANEX” w Mszczonowie
 12. PANA PIOTRA WIŚNIEWSKIEGO – sklep spożywczo – przemysłowy w Turowej Woli
 13. PANA SZYMONA KARPIŃSKIEGO Firma „WTS” w Wędrogowie
 14. FIRMY „VEOLIA” Usługi dla Środowiska Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 
 15. PANA  JACKA KRĘŻLEWICZA -  Gospodarstwo Ogrodnicze w Ulaskach
 16. PANA GRZEGORZA STYKOWSKIEGO –firma „PPHU GREGOMAR” w Kowiesach
 17. PANA PIOTRA KOPROWSKIEGO –TECHNOTRONIC SKLEP RTV Mszczonów
 18. PAŃSTWA JOLANTY I MARIANA LEWANDOWSKICH- skup owoców w Chojnacie,

Złożenie meldunku, wciągnięcie flagi na maszt

 • -
 • -
 • -

Poświęcenie budynku

 • -
 • -
 • -

Przecięcie wstęgi

 • -
 • -
 • -

Powitanie gości, przemówienia okolicznościowe

 • -
  Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy Kowiesy
 • -
  od lewej - Pani Janina Powązka - prowadząca, Pani Maria Kaczorowska - Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 • -
  od lewej Pani Marzena Matuszewska- Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Turowej Woli i Okolic, Pani Dorota Rutkowska- Poseł na Sejm RP
 • -
  od lewej dh Grzegorz Stykowski - Prezes OSP Turowa Wola, Pani Barbara Skrzeczyńska sołtys wsi Turowa Wola,(prowadząca) od prawej Pani Beata Flejszer z biura Poseł na Sejm RP Krystyny Ozgi
 • -
  Pan Cezary Krawczyk - Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • -
  od lewej Pani Danuta Kwiecińska - Przewodnicząca Rady Powiatu Skierniewickiego, Pan Mirosław Belina - Starosta Powiatu Skierniewickiego, Prezes Zarządu Oddz. Pow. ZOSP w Skierniewcicach, Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatowa
 • -
  dh Grzegorz Stykowski- Prezes OSP Turowa Wola, Pani Marzena Matuszewska-Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic- otrzymują prezent od powiatu (Mirosław Belina, Danuta Kwiecińska, Ewa Pawlak)
 • -
  Pan Janusz Rosiak - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"
 • -
  od lewej Pan Leszek Jankowski- Wójt Gminy Sadkowice, Pan Tomasz Wojdalski - Wójt Gminy Regnów, Pan Jacek Adamczyk- Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska
 • -
  Pani Barbara Skrzeczyńska - sołtys wsi Turowa Wola i dh Grzegorz Stykowski - prezes OSP Turowa Wola otrzymują prezenty (L.Jankowski,T.Wojdalski,J.Adamczyk)
 • -
  zaproszeni goście i uczestnicy uroczystości
 • -
  w pierwszym rzędzie od lewej ksiądz Krzysztof Majcher- proboszcz parafii pw. św. Marcina w Chojnacie, dalej - Barbara Kowalska - przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy

Podziękowania

 • -
 • -
 • -

Występy na scenie

    

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli

 • -
 • -
 • -

Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu

 • -
 • -
 • -

Szkoła Podstawowa w Kowiesach

 • -
 • -
 • -

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli

 • -
 • -
 • -

Gminny kabaret Banialuka

 • -
 • -
 • -

Podsumowanie konkursu na szarlotkę

 • -
 • -
 • -

Stoiska

 • -
 • -
 • -

Pozostałe zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Janina Powązka

Licznik odwiedzin

7918

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.