Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

_______________________________________________________________________________

 

 

W dniu 18 marca 2015roku odbyło sie zakończenie projektu:  „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych".

 • -
 • -
 • -

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowiesach (w e- Centrum) realizowany jest ogólnopolski projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych".

Fundacja Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizują ten dwuletni projekt, skierowany do niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz pracodawców.

„Postaw na pracę" to hasło przewodnie projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych".

Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy 2000 osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie zatrudnienia przynajmniej dla 400 z nich. Zakłada on zaangażowanie 250 e-Centrów – Publicznych Punktów Dostępu do Internetu z małych miast i wsi, w których osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z szerokiej oferty indywidualnie dobranych szkoleń zawodowych, warsztatów umiejętności społecznych.

 

 

W dniach 17-28 listopada 2014 r. kilkoro uczestników Projektu wzięło udział w szkoleniu "Opiekun osób starszych".

 • -
 • -
 • -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W ramach Projektu w e- Centrum w Kowiesach odbyły się szkolenia z Podstaw Obsługi Komputera, Warsztaty Umiejętności Społecznych, a w dniach 25 - 28.03.2014 Uczestnicy Projektu wzięli udział w Integracyjnych Wyjzadowych Warsztatach Aktywności Społeczno-Zawodowej (zdjęcia poniżej).

 • -
 • -
 • -

 

Kilka tysięcy dzieci pojedzie „Kolorową Lokomotywą” Łódzkiego Domu Kultury

6 maja w Łódzkim Domu Kultury, w obecności marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, wiceprezesa WFOŚiGW Andrzeja Czapli, przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego Anny Rabiegi, dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Ewy Wasik oraz dyrektora Łódzkiego Domu Kultury Jacka Sokalskiego zainaugurowano kolejną edycję projektu „Kolorowa Lokomotywa”. Porozumienia z łódzką instytucją podpisali dyrektorzy ośrodków kulturalnych z 42 gmin, z 21 powiatów regionu łódzkiego.

Uczestnicy kolejnej edycji „Kolorowej Lokomotywy”, dzieci i młodzież z 42 gmin województwa łódzkiego (Czarnocin, Aleksandrów, Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Drużbice, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Bedlno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew). Wiosenna edycja „Kolorowej Lokomotywy” odbywa się pod hasłem „Poznaj małą łódzką ojczyznę”.

Ideą projektu „Kolorowa Lokomotywa” jest stworzenie oferty edukacyjnej w postaci programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia, skierowanej do dzieci i młodzieży województwa łódzkiego. Organizatorzy stawiają sobie za dodatkowy cel zainteresowanie młodych ludzi z regionu łódzkiego tradycją i historią Łodzi. Kierując swoją ofertę do uboższych gmin województwa łódzkiego, Łódzki Dom Kultury adresuje ją do dzieci i młodzieży, mających ograniczony kontakt z ofertą ekologiczno-artystyczną dużych aglomeracji, jaką niewątpliwie jest miasto Łódź. Projekt tym samym ma za zadanie przeciwdziałać depopulacji, migracji młodych ludzi  z województwa łódzkiego do innych regionów w Polsce. Dąży również do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej łódzkiego w dostępie do edukacji. W czasie wiosenno-jesiennej edycji uczestnicy wezmą udział w sześciu typach warsztatów. Nie zabraknie także konkursów. Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane są na stworzenie spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Autorami scenariusza spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich z terenu województwa łódzkiego (ośrodki z 42 gmin). Aktorami zaś dzieci biorące udział w projekcie. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach realizujących ideę recyklingu; celem zajęć jest wykonanie kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia „Ptasie radio”.

Partnerami wiosennej edycji projektu są: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Fundacja „Ocalić od zapomnienia”.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
. Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień, który na inauguracyjnym spotkaniu mówił: „To wspaniała inicjatywa, która realizuje politykę integrowania regionu, łączenia poprzez kulturę, szukania wspólnych płaszczyzn. Świetnie, że zaczynamy od dzieci, że pokazujemy dzieciom, jakie łódzkie może być bogate, jeśli chodzi o przyrodę, ekologię, jakie jest piękne krajobrazowo, jakim jest wspaniałym środkiem kultury, (...) nie tylko o znaczeniu regionalnym, ale też krajowym. Chciałem pogratulować tym 42 gminom, ich włodarzom i tym, którzy organizują tam życie kulturalne, że weszli w ten projekt. To znaczy, że chcecie coś u siebie robić (…), że poprzez uczestnictwo w tym projekcie wspieracie swoje dzieciaki. Wierzę, że przy kolejnych takich projektach będzie się nam dobrze współpracowało, także z WFOŚiGW, który jest otwarty na różne formy edukacji ekologicznej. Wierzę, że mając tak dobrych animatorów kultury, jak pomysłodawcy „Kolorowej Lokomotywy” jesteśmy skazani na sukces. (…) Oby ta „Kolorowa Lokomotywa” pędziła i nabierała prędkości”.

Jacek Sokalski, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, nie ukrywa, że najbardziej cieszy go tak szeroki zakres i oferta tegorocznej edycji: „W dalszym ciągu traktujemy ten projekt i tegoroczną edycję, jako pilotaż. Naszym marzeniem jest by trafić do wszystkich gmin województwa łódzkiego. Mamy, jak mówił marszałek Stępień, w województwie 177 gmin i warto byłoby do nich wszystkich tą lokomotywą dojechać. (…) Zależało mi bardzo, by dotrzeć do gmin położonych na obrzeżach województwa. Jesteśmy w powiecie wieruszowskim, zduńskim, oczywiście także w powiatach centralnych. Będziemy realizować także letnią edycję „Kolorowej Lokomotywy”, tym razem we współpracy z powiatami i dużymi miastami. Dołączyło do nas Kutno, Zduńska Wola, zabiega o współpracę Łask. (...) W tym roku „Kolorowa Lokomotywa” będzie zatem dużym wydarzenie, bowiem 42 gminy i 16 miast daje nam liczbę 58 miejscowości, gmin, w których będziemy obecni. Chodzi nam przede wszystkim o to, by na co dzień docierać do dzieci, które nie mają łatwego kontaktu czy dostępu do kultury, czy to z racji ekonomicznej sytuacji gminy czy odległości. Nieczęsto się zdarza, by dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach na ASP czy na politechnice. To będzie dla nich bardzo wyjątkowe. Chcemy im zaszczepić, że warto zostać w łódzkim, tu podjąć dalsze kształcenie. Poprzez działania artystyczno-ekologiczne chcemy im pokazać ziemię łódzką w dobrych barwach”.

Wiosenna edycji „Kolorowej Lokomotywy” zawita do takich miejscowości regionu, jak: Czarnocin, Aleksandrów (pow. piotrkowski), Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Beldno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew. Latem dotrze do dzieci i młodzieży z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Łowicza, Wielunia, Opoczna, Radomska, Sieradza, Bełchatowa, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego, Zelowa, Skierniewic,  Zduńskiej Woli, Kutna, Łasku oraz gminy Mniszków.

 • -
 • -
 • -

Partnerem medialnym Projektu jest: http://www.e-kalejdoskop.pl/

Poniżej zdjęcia z warsztatów w Łodzi:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zdjęcia z warsztatów teatralnych, które w dniu 15.09.2014 r. poprowadziła p. Sylwia Strugińska, instruktorka teatralna z ŁDK

 • -
 • -
 • -
 • -

Link do strony internetowej, na której zamieszczony jest film- inscenizacja oparta na utworze Juliana Tuwima "Ptasie radio": http://spkowiesy.superszkolna.pl/filmy/2475/ptasie_radio.

 


 

 

 

Program  Rozwoju  Bibliotek

 • -
 • -

Podstawową zasadą Programu Rozwoju Bibliotek jest partnerstwo, dlatego każda Biblioteka Wiodąca  współpracuje w programie z trzema Bibliotekami Partnerskimi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach uczestniczy w programie jako Biblioteka Wiodąca.

Bibliotekami Partnerskimi są:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipcach Reymontowskich

Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie.


 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach bierze udział w programie

"Akademia Orange dla bibliotek".

 • -

Celem projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych  i promocję ich wykorzystania. W ramach projektu biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2928,23 zł, w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filii, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2010.


 

„Biblioteka miejscem spotkań mieszkańców gminy Kowiesy” to nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura bibliotek" w wysokości 40 000 zł. Projekt napisany przez bibliotekę uzyskał 2 miejsce wśród bibliotek, które przystąpiły do programu. Celem projektu jest podniesienie standardu biblioteki publicznej i filii poprzez modernizację  i stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług biblioteki. W ramach projektu biblioteka planuje m.in. adaptację pomieszczeń Urzędu Pocztowego na potrzeby  biblioteki (stworzenie czytelni, wypożyczalni, sali multimedialnej, kącika dla dzieci i młodzieży) oraz remont lokalu filii w Woli Pękoszewskiej.


 

W związku z otrzymaniem dofinansowania Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach mogła skorzystać z bezpłatnych konsultacji architektonicznych. Konsultacja odbywała się w formie 6 godzinnego warsztatu (2 dni po 3 godziny) z udziałem pracowników biblioteki oraz jej czytelników (10 osobowej grupy).  Rezultatem spotkania z archtektami Dorotą Kudła oraz Wojciechem Kubrakiewicz jest wizja rozwoju przestrzeni biblioteki, czyli wspólnie wypracowana koncepcja wnętrza i otoczenia.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach zmieniła swoją siedzibę. Znajduje się obecnie w  pomieszczeniach zajmowanych wcześniej przez Urząd Pocztowy. 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Biblioteki odbyło się dnia 10 lutego 2011 roku.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Rozegraj Unię. Debaty w bibliotekach publicznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach otrzymała gratulacje za aktywność i zaangażowanie w projekcie "Rozegraj Unię. Debaty w bibliotekach publicznych".
Celem projektu, organizowanego przez Fundację Civis Polonus, była edukacja uczniów, nauczycieli oraz bibliotekarzy na temat Unii Europejskiej i prezydencji Polski w UE.

Projekt składał się z dwóch etapów.
Pierwszym etapem było przeprowadzenie w Gimnazjum Publicznym w Jeruzalu edukacyjnej gry na portalu społecznościowym Facebook, dzięki której wyłoniono 10-ciu najlepszych graczy. Zostali oni zaproszeni do drugiego etapu, polegającego na wzięciu udziału w debacie. W oparciu o multimedialne platformy edukacyjne uczniowie uczestniczyli w symulacji posiedzenia Rady Unii Europejskiej w dniu 14 czerwca 2011r. w GBP w Kowiesach.
Główną nagrodą w projekcie było zaproszenie jednej z bibliotek do Belwederu.
Pozostali uczestnicy, w tym Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach, otrzymali dyplomy za zaangażowanie i aktywny udział w projekcie.

 • -
 • -
 • -
 • -

Autor: Halina Anna Sikorska

Licznik odwiedzin

7606

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.