Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

90-LECIE OSP W PAPLINIE, NADANIE SZTANDARU I OTWARCIE ŚWIETLICY

12 maja 2012 roku w Paplinie odbyła się uroczystość 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej i nadania sztandaru jednostce połączone z otwarciem świetlicy wiejskiej. Zarówno świetlica jak i obchody jubileuszowe były zrealizowane dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Świetlica wiejska to wynik projektu „Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we wsi Paplin”, na którego realizację Gmina Kowiesy pozyskała środki w kwocie powyżej 300.000 złotych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Organizacja uroczystości to II etap projektu „Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez zakup strojów reprezentacyjnych dla OSP i wyszycie sztandaru oraz organizację imprezy kulturalnej”, złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Paplinie i realizowanego w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie „małych projektów”, na którą druhowie strażacy uzyskają wsparcie w kwocie ponad 12.000 zł.

 Wniosek o przyznanie pomocy został zaakceptowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Pierwszy etap został zrealizowany i rozliczony w roku 2011. OSP, dzięki 70% wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zakupiło 9 kompletów strojów reprezentacyjnych oraz wyszyło sztandar. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 7.000 zł.

Oficjalna część rozpoczęła się uroczystym apelem, którego dowódcą był dh Józef Stańczak – Komendant Gminny OSP w Kowiesach, a całość prowadził gościnnie Pan Mirosław Kłopotowski.

W uroczystości udział wzięli goście zaproszeni, druhny i druhowie strażacy z jednostek gminnych OSP oraz mieszkańcy gminy i okolic.

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:

 • Ks. Lechosława Łapiński - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu
 • Ks. Henryk Gronkiewicz – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Marcina w Chojnacie
 • Pani Krystyna Ozga - Poseł na Sejm RP
 • Pani  Dorota Rutkowska  -  Poseł na Sejm RP
 • Pani Maria Kaczorowska - Dyrektor  Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów     Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z pracownikami Wydziału Wdrażania, Kontroli i Płatności
 • Pan Bohdan Cezary Dzierżek - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Pani Danuta Kwiecińska - Przewodniczącą Rady Powiatu Skierniewickiego
 • Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu  Skierniewickiego
 • Pan Mirosław Belina - Starosta Powiatu Skierniewickiego
 • Pan Wiesław Sitarek - przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach
 • Pani Barbara Kowalska   - Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy oraz radni VI kadencji
 • Pani Janina Rybicka - Przewodniczącą Rady Gminy Kowiesy V kadencji
 • Pan Włodzimierz Ciok - Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
 • Pan Michał Staniak -  Wójt  Gminy Puszcza Mariańska
 • dh Tadeusz Cisowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łodzi
 • dh Paweł Gajda - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łodzi
 • dh Tadeusz Grotkowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej  RP w Skierniewicach
 • st. bryg. Dariusz Rosiński - Komendant Miejski PSP w Skierniewicach z Naczelnikami i Dowódcami
 • st. bryg. Tadeusz Zwoliński - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach 
 • mł. bryg. Józef Stańczak - Komendant Gminny OSP w Kowiesach
 • dh Józef  Białek - zasłużony członek OSP w Paplinie
 • Prezesi i przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Kowiesy       
 • dh Sergiusz Cywoniuk
 • dh Sławomir Krawczyk z gminy Lipce Reymontowskie
 • asp. sztab. Sławomir Kalisiak - Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach
 • Pani Wiesława Buczak - Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kowiesach
 • Pani Anna  Krzemińska  - lekarz rodzinny w Kowiesach
 • Pani Agnieszka Mrówczyńska – Kierownik Biura  LGD „Kraina Rawki”
 • przedstawiciele mediów
 • kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, prezesi Stowarzyszeń i przewodniczący KGW z terenu gminy, sponsorzy, którzy wsparli uroczystość finansowo lub rzeczowo oraz mieszkańcy gminy Kowiesy i okolic.               

Otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy Kowiesy.

Raport gotowości pododdziałów do apelu odebrała, przeglądu i powitania dokonała dh Krystyna Ozga – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt nastąpiło przy hymnie państwowym odegranym przez orkiestrę dętą Papaya Band z Cielądza, która uświetniała całą ceremonię.

Po poświęceniu sztandaru, przez  ks. Lechosława Łapińskiego, dh Tadeusz Cisowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi wręczył sztandar dh Tadeuszowi Białkowi – Prezesowi OSP w Paplinie, który następnie przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu ze słowami „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”. 

Po prezentacji sztandaru nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń strażakom, którzy wyróżnili się w działalności statutowej jednostki.

Najwyższe odznaczenie – medal honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku – otrzymał dh Józef Białek. Dekoracji dokonali dh Krystyna Ozga, dh Tadeusz Cisowski oraz dh Mirosław Belina.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

 1. dh Tadeusz Białek
 2. dh Andrzej Duch
 3. dh Waldemar Mikulski
 4. dh Zygmunt Góralski
 5. dh Zbigniew Niewczas

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 1. dh Zdzisław Traczyk
 2. dh Wojciech Mikulski
 3. dh Szczepan Białek
 4. dh Adam Seliga

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa nadano nastepującym osobom:

 1. dh Jacek Niewczas
 2. dh Krzysztof Białek
 3. dh Zbigniew Pawlak
 4. dh Sławomir Michalski
 5. dh Zbigniew Rakowski

Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali:

 1. druhna Jolanta Niewczas
 2. druhna Ewelina Białek
 3. druhna Anna Kolińska
 4. druhna Magdalena Zych
 5. druhna Halina Góralska 
 6. druhna Ewelina Szkopińska
 7. druhna Paulina Traczyk
 8. druhna Anna Mikulska
 9. druhna Katarzyna Łojszczyk
 10. druhna Sylwia Seliga
 11. druhna Sławomira Wacławek
 12. druhna Agata Traczyk
 13. druhna Natalia Niewczas
 14. druhna Monika Nalej
 15. druhna Marlena Karpińska
 16. dh Mateusz Mikulski 
 17. dh Paweł Koliński
 18. dh Piotr Koliński
 19. dh Marcin Mikulski
 20. dh Bartłomiej Kukieła
 21. dh Maciej Kukieła
 22. dh Damian Niewczas
 23. dh Łukasz Mikulski
 24. dh Rafał Traczyk
 25. dh Tomasz Pawlak

Po ceremonii dekoracji nastąpiło otwarcie świetlicy wiejskiej, poprzedzone poświęceniem przez proboszcza parafii Jeruzal. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Pani Krystyna Ozga - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
 2. Pani Dorota Rutkowska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
 3. Pani Maria Kaczorowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 4. Pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy
 5. Pani Barbara Białek - Radna Gminy Kowiesy
 6. Pan Andrzeja Luboiński - Wójt Gminy Kowiesy
 7. Dh Tadeusz Białek - Prezes OSP w Paplinie

Na zakończenie oficjalnej części Pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy Kowiesy, podziękował wszystkim za przybycie, a w szczególności gościom zaproszonym i sponsorom, dzięki hojności których uroczystości mogły się odbyć oraz zaprosił wszystkich do obejrzenia części artystycznej i degustacji potraw.

W programie artystycznym zaprezentowali się:

 • orkiestra dęta Papaya Band z Cielądza z koncertem muzyki, będącej wielu syntezą gatunków: pop, blues, jazz, funk, latin-jazz i muzyki filmowej,
 • przedszkolaki z Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu z programem przygotowanym pod kierunkiem Pani Doroty Jędral,
 • uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli z przedstawieniem „Mały Książę”, przygotowanym pod kierunkiem Pań: Ewy Sokołowskiej i Sylwii Chlebowskiej,
 • uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach, którzy zaprezentowali widowisko „Jaś i Małgosia na wesoło”, przygotowane pod kierunkiem Pani Teresy Zwierz,
 • młodzież z Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, która pod kierunkiem Pani Zuzanny Dudziak i Pani Lidii Wiedeńskiej, przygotowała parodie „Romea i Julii” oraz „Zemsty” autorstwa Pana Waldemara Dziubaka,
 • Gminny Kabaret „Banialuka” z tekstami autorstwa Pani Haliny Cybulskiej.

W trakcie zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody zwycięzcom konkursów.

W konkursie plastycznym ph. „90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Paplinie – jak nas widzą tak nas malują” w poszczególnych kategoriach wiekowych przyznano następujące miejsca:

w kategorii wiekowej klasy I-III szkoły podstawowej:

  I miejsce – Przemysław Ziółkowski – kl. III SP w Kowiesach

 II miejsce – Alicja Karasiewicz – kl. II SP w Kowiesach

III miejsce – Mateusz Popławski – kl. III Niepubliczna SP w Turowej Woli

w kategorii wiekowej klasy IV-VI szkoły podstawowej:

 •   I miejsce – Kornelia Sor – kl. IV SP w Kowiesach
 •  II miejsce – Weronika Matanyj – kl. V SP w Kowiesach
 • III miejsce – Weronika Kowalska – kl. V Niepubliczna SP w Turowej Woli

w kategorii wiekowej - gimnazjaliści:

 •   I miejsce – Rafał Kuchnio – kl. III Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu
 •  II miejsce – Michał Leczkowski – kl. III Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu
 • III miejsce – Dawid Owczarski – kl. III Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu

W konkursie kulinarnym na najsmaczniejszą szarlotkę „Szarlotkowy Kramik” zwycięzcami zostały panie:

 •   I miejsce – Genowefa Niewczas – zam. Paplin
 •  II miejsce – Katarzyna Chruścicka –  zam. Zadworze
 • III miejsce – Iwona Radomska – zam. Warszawa

W konkursie kulinarnym na najbardziej oryginalną sałatkę „Poezja smaków” zwycięzcami zostały panie:

 •   I miejsce – Zofia Zagalska – zam. Paplin
 •  II miejsce – Ewa Agata Koziarska – zam. Paplin
 • III miejsce – Katarzyna Chruścicka –  zam. Zadworze

Na zakończenie uroczystości odbyła się zabawa taneczna, którą poprowadził zespół „MAXIM”.

autor: Teresa Słoma

POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE SZTANDARU

 • -
 • -
 • -

ODZNACZENIA STRAŻAKÓW

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PRZECIĘCIE WSTĘGI

 • -
 • -
 • -

PODZIĘKOWANIA

 • -
 • -
 • -

WIDOK Z LOTU PTAKA

 • -
 • -
 • -

STOISKA Z POCZĘSTUNKIEM

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ORKIESTRA I ZESPOŁY MUZYCZNE

 • -
 • -
 • -

WYSTĘPY SZKOLNE I PRZEDSZKOLA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WYSTĘP GMINNEGO KABARETU ROZRYWKOWEGO "BANIALUKA"

 • -
 • -
 • -

Licznik odwiedzin

11093

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.