Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

                W dniu 7 czerwca 2015 r.  w Woli Pękoszewskiej odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Tym razem gospodarzem terenu była jednostka OSP w Woli Pękoszewskiej, która także była odpowiedzialna za organizację       i przygotowanie terenu do zawodów.

Oficjalne rozpoczęcie Zawodów nastąpiło o godz. 14.00. wprowadzeniem drużyn startujących w zawodach oraz złożeniem meldunku przez Komendanta Gminnego OSP dh bryg. Józefa Stańczaka. Meldunek gotowości do odbycia zawodów odebrała          dh Krystyna Ozga– Poseł na Sejm RP – członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie

Otwarcia zwodów i powitania zaproszonych gości dokonała druhna Maria Odziemkowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach

W zawodach wzięli udział goście zaproszeni, druhny i druhowie strażacy z gminnych jednostek OSP oraz mieszkańcy gminy       i sympatycy pożarnictwa.

 

Jako goście honorowi przybyli:

·         Dh Krystyna Ozga – Poseł na sejm RP, członek prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie

·         Dh Dorota Rutkowska – Poseł na sejm RP

·         mł. bryg. Dariusz Hałat – Naczelnik Wydziału Kontrolno- Rozpoznawczo-Operacyjnego KM PSP                           Skierniewice wraz              z  oficerami KM PSP w Skierniewicach,

·         Dh Józef Stańczak – Komendant Gminny OSP, Dowódca JRG w Skierniewicach

·         Pani Beata Ozga- Flejszer – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

·         Ks. Krzysztof Majcher – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Chojnacie

·         Pani Wiesława Buczak - Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kowiesach

·         Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatowa

·         Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy Kowiesy

·         Pani Zuzanna Dudziak – Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy

·         Pan Bogdan Mioduszewski – Wiceprzewodniczący RG Kowiesy

·         Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu

·         Lidia Wiedeńska – Dyrektor SP w Kowiesach

·         Pan Wojciech Kubik - Przedstawiciel Prasy lokalnej – Głos Skierniewic i okolicy

 

W zawodach wzięły udział drużyny:

W kategorii A – drużyny męskie z OSP Jeruzal, OSP Lisna, OSP Paplin., OSP Turowa Wola, OSP Wola Pękoszewska

W kategorii C – drużyny kobiet wystartowały panie z KDP OSP Paplin , KDP OSP Wola Pękoszewska oraz KDP OSP Lisna      ( która to debiutowała w tegorocznych zawodach)

Komisji Sędziowskiej powołanej przez Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach przewodniczył: mł. bryg. Dariusz Hałat     a pozostałą obsadę sędziowską stanowili: bryg. Mariusz Wielgosz, bryg. Leonard Wiśniewski, strażacy Daniel Płuska i Mariusz Moskwa

Na początku zawodów odbyła się odprawa dowódców drużyn.

Drużyny uczestniczące w zwodach startowały w dwóch konkurencjach:

  •  Sztafeta Pożarnicza 7x50m z przeszkodami.

Przeszkody, jakie musieli pokonać zawodnicy kolejnych drużyn to: podłączenie węża do rozdzielacza i przekazanie prądownicy w strefie zmian, pokonanie płotka, rowu szerokości 2m, slalom między tyczkami, równoważnia długości 6m, ściana wysokości 2m, podłączenie węża do rozdzielacza oraz połączenie go z prądownicą i pokonanie linii mety. Poprawność pokonania kolejnych przeszkód sygnalizowana jest przy pomocy chorągiewek. Biała oznaczała właściwe wykonanie, a czerwona błąd zawodnika.

  •  Ćwiczenie bojowe

Każda kolejna drużyna musiała zbudować 2 linie: ssawną , główną do rozdzielacza oraz 2 linie gaśnicze . Przy ich użyciu przewrócić tarczę oraz strącić strumieniem wody pachołki z podestów.

Wszystkie drużyny startowały na sygnał sędziego startowego. Dowódca drużyny wydawał rozkaz, również oceniany przez Komisję Sędziowską. Oprócz szybkości wykonania każdego zadania oceniano również dokładność zawodników. Zawodnicy startowali na jednej motopompie marki TOHATSU M16/8 VC82ASE, co pozwoliło na sprawniejsze przeprowadzenie tej konkurencji.

Jako pierwsze w obu konkurencjach startowały  Kobiece Drużyny Pożarnicze tj. w kolejności:

1.     KDP OSP Lisna

2.     KDP OSP Wola Pękoszewska

3.     KDP OSP Paplin

Panie pilnie przygotowywały się do zawodów. W trakcie wykonywania ćwiczeń przeżyły trochę strachu i nerwów jednak walczyły zawzięcie i nie poddawały się uzyskujące dobre czasy w obu konkurencjach. Duży stres towarzyszył debiutującej na Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych drużynie kobiecej z OSP Lisna – jednakże Panie wykonały wszystkie zadanie poprawnie           i bez punktów karnych.

Następnie startowały drużyny męskie,  w kolejności:

1.     OSP Lisna

2.     OSP Paplin

3.     OSP Turowa Wola

4.     OSP Jeruzal

5.     OSP Wola Pękoszewska

Zawody były dobrze przygotowane i przeprowadzono je sprawnie. Pogoda również dopisała uczestnikom.

Po ukończeniu konkurencji odbyła się zbiórka startujących drużyn przed trybuną honorową.

Protokół końcowy zawodów odczytał Przewodniczący Komisji Sędziowskiej – mł. bryg. Dariusz Hałat podkreślił że zawody przebiegały prawidłowo, bardzo sprawnie i co najważniejsze nikt z zawodników nie odniósł kontuzji.

 

Nagrody dla zwycięzców - puchary za zajęcie I, II, III, IV i V miejsca oraz pamiątkowe dyplomy - ufundował Urząd Gminy Kowiesy.

Była również nagroda specjalna dla drużyn ufundowana przez panią Beatę Ozga- Flejszer – radną Sejmiku Województwa Łódzkiego – w postaci sadzonek krzewów ozdobnych.

W nagrodę, zwycięskim drużynom puchary i dyplomy wręczyli: dh Krystyna Ozga - Poseł na sejm RP, członek prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie  i Pan Jarosław Pepka Wójt Gminy Kowiesy.

 

Dodatkowym akcentem były odznaczenia dla druhów z OSP Jeruzal, którzy zostali uhonorowani za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej .

 

Uchwałą z dnia 5 MARCA 2015r. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych  Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi nadało:

 „Złoty  Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” :

1.     druhowi Mieczysławowi Trukawka

oraz

„Brązowy  Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” :

1.     druhowi Pawłowi Tusińskiemu

2.     druhowi Arturowi Gręda

 

Odznaczenia wręczyła dh Krystyna Ozga- Poseł na sejm RP, członek prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie i  dh Maria Odziemkowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach

 

Na zakończenie zawodów głos zabrali: dh Krystyna Ozga - Poseł na sejm RP, członek prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie  i Pan Jarosław Pepka Wójt Gminy Kowiesy,  którzy pogratulowali zwycięzcom oraz podkreślili że strażacy             z gminy Kowiesy potrafią dobrze wykorzystać zainwestowane pieniądze i było to widoczne zarówno w sprzęcie jak i poziomie wyszkolenia oraz ich sprawności i gotowości do działań nie tylko podczas zawodów ale również na co dzień podczas udziału        w licznych akcjach ratowniczych.

Pani poseł podkreśliła, że Strażacy z gminy Kowiesy są chwaleni na szczeblu nie tylko powiatu ale i województwa i że w każdej sytuacji można na nich liczyć  co również wpływa na poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Kowiesy.

Zawody zakończyła druhna Maria Odziemkowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, która podziękowała uczestnikom oraz zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygotowany przez Panie z KGW Wola Pękoszewska.

Wyniki końcowe zawodów w kolejności zajętych miejsc:

Kolejność zajętego miejsca

Nazwa jednostki

Sztafeta pożarnicza /czas w sekundach/

Ćwiczenie bojowe /czas w sekundach/

Wynik końcowy

 

Kobiece Drużyny Pożarnicze

I

OSP Paplin

70,00

45,70

115,70

II

OSP Wola Pękoszewska

71,10

52,90

124,00

III

OSP Lisna

85,70

72,70

158,40

 

       

 

Drużyny męskie OSP

 

 

 

I

OSP Paplin

61,60

40,60

102,20

II

OSP Jeruzal

59,20

48,40

107,60

III

OSP Wola Pękoszewska

64,50

47,40

111,90

IV

OSP Turowa Wola

66,60

65,30

131,90

V

OSP Lisna

76,20

62,50

138,70

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zawodów.

Licznik odwiedzin

4896

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.