Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

            W niedzielę 14 sierpnia 2016 roku w Turowj Woli  odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej.

            Uroczystość ta rozpoczęła się o godz. 13.30 zbiórką pododdziałów przed strażnicą i przemarszem w towarzystwie orkiestry dętej z OSP w Błędowie na plac, gdzie odbyła się Msza Św. polowa w intencji Strażaków.

            Po nabożeństwie  poczty sztandarowe oraz strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali pod budynek OSP Turowa Wola, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Na jubileuszową uroczystość przybyli liczni goście - swą obecnością zaszczycili nas:

-Pan Dariusz Klimczak- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,

-Pani Beata Ozga-Flejszer - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Członek Zarządu OSP     w Bolimowie,

-dh Krystyna Ozga -  członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w  Warszawie,

-dh Tadeusz Grotkowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach, Wicestarosta Skierniewicki

-st. bryg. Tadeusz Zwoliński - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach,

-dh bryg. Józef Stańczak - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Skierniewicach, Komendant Gminny OSP w Kowiesach,

-dh Maria Odziemkowska  - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach,

-Pan Marek Roguski – Prezes Warszawskiego Towarzystwa Strzeleckiego,

 - asp. szt. Jarosław Małkus – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie,

- Pani Wiesława Buczak- Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kowiesach,

-Pan Jarosław Pepka - Wójt Gminy Kowiesy, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach,

- Ks. Krzysztof Majcher – Proboszcz Parafii p.w. Świętego Marcina w Chojnacie, Gminny Kapelan Strażaków,

- Ks. Adam Jakub Kwaśniak – Proboszcz  Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu,

- Ks. Prałat Henryk Gronkiewicz ,

- Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu Skierniewickiego,

-Pani Zuzanna Dudziak- Przewodnicząca RG Kowiesy,

-Pan  Bogdan Mioduszewski- Wiceprzewodniczący RG Kowiesy,

-Pani Urszula Topolska - Sołtys Sołectwa Turowa Wola,

-Pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. ppor.pil. Mariana Bełca w Jeruzalu,

- Pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach,

- Radni i Sołtysi z gminy Kowiesy,

-delegacje  z jednostek OSP Lisna, Paplin, Jeruzal i Wola Pękoszewska,

-oraz mieszkańcy gminy i okolic, sympatycy pożarnictwa.

            Dowódcą uroczystości był dh bryg. Józef Stańczak – Komendant Gminny OSP w Kowiesach zaś uroczystość poprowadziła Pani Justyna Napierała.

            Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt, odegraniu hymnu państwowego i złożeniu meldunku, dh Grzegorz Stykowski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowej Woli dokonał  powitania zaproszonych gości.

            Następnie dh Katarzyna Zawadzka – Sekretarz OSP w Turowej Woli odczytała zarys historyczny powstania i działania jednostki OSP zaczynając od słów:

90 lat istnienia OSP w Turowej Woli   to wysiłek pracy społecznej kilku pokoleń strażaków ochotników.

Początek i zarazem zalążek istnienia ochrony przeciwpożarowej  wywodzi się ze smutnych i tragicznych okoliczności jakim był pożar zabudowań dworskich  w 1899 roku – ocalał jedynie dworek, który zachował się do obecnych czasów  w nienagannym stanie.

Pożar ten przyczynił się do parcelacji majątku w wyniku czego powstały trzy wsie: właściwa Turowa Wola, Jaśminówka i Nastyczówka – której nadano herb Nostitz. W 1900 roku ówczesny właściciel dóbr Turowa Wola Nostitz-Jackowski powołał ze służby dworskiej i okolicznych chłopów straż ogniową – wyposażoną w pompę, wóz konny i niezbędny sprzęt dostępny w tamtym okresie.

W latach 1904-1906 Pan Nostiz-Jackowski przekazał całe pożarnicze wyposażanie mieszkańcom  tych trzech wsi. 

Pierwszym jakby przodownikiem wywodzącym się z poza osób związanych z dworem był przybyły do Nastyczówki w 1900 roku Tomasz Kośka  - znany działacz i społecznik ziemi skierniewickiej i łowickiej.

Przez wiele lat wyposażenie i zbiórki ówczesnych strażaków odbywały się  w gospodarstwach.

Po odzyskaniu niepodległości narodziła się w mieszkańcach myśl o budowie strażnicy, którą oddano do użytku w 1926 roku.

Fundusze pod plac i budowę remizy strażackiej , wcale nie małe , pochodziły ze zbiórek i darowizn od mieszkańców Turowej Woli, Jaśminówki,  Nastyczówki   i okolicznych wsi.

Rok 1926 uznano jako symboliczną datę powstania naszej Jednostki.

Na pierwszego Prezesa powołano dh Lucjana Karwowskiego – właściciela resztówki majątku Turowa Wola i młyna w Chojnatce,  a pierwszym komendantem dh Jana Bilskiego, byłego podoficera Wojska Polskiego, ojca przyszłego prezesa OSP w Turowej Woli dh Bernarda Bilskiego.

Przez wiele lat międzywojennych, wojennych i powojennych życie społeczne, kulturalne, duchowe w Turowej Woli (zjednoczonej z trzech wsi przez okupantów hitlerowskich)  toczyło się wokół budynku naszej strażnicy.

 Była tu sala lekcyjna szkoły powszechnej , która była rozlokowana po wielu gospodarstwach do momentu budowy obecnej szkoły,

W czasach represji stalinowskich i późniejszego narzuconego nam systemu komunistycznego odbywały się lekcje religii – które m.in. również prowadził obecny tu ks. Prałat Henryk  Gronkiewicz.

Dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły Pana Jana Cierplikowskiego wystawiono sztukę Aleksandra Fredry - ,,Zemsta’’, którą grali nasi ,,aktorzy  z Turowej Woli i Okolic’’ , a która odniosła duże powodzenie po za naszym terenem. Budynek strażnicy jest głównym miejscem  spotkań nie tylko strażaków ale całej społeczności - w przeszłości organizowano  w nim zabawy taneczne, loterie fantowe, komunie, wesela, zebrania wiejskie i inne imprezy okolicznościowe.

 Niestety do czasów nam współczesnych nie  zachowały się żadne dokumenty  i pamiątki a jedynie ustne opowieści i przekazy, przeważnie nieżyjących druhów. Przy tak zacnym jubileuszu nie sposób nie wspomnieć o tych którzy odeszli z naszego grona:

- Druhu Leonie Syndomanie i Kazimierzu Pietrzaku- pełniących funkcje pierwszych naczelników OSP w Turowej Woli,

- długoletnim skarbniku dh Stanisławie Syndomanie odznaczonym ,,Złotym Znakiem Związku’’, oraz o wielu innych druhach, których nie sposób wymienić   z imienia i nazwiska,  którzy dobrze zasłużyli się naszej jednostce, i którzy zaszczepili w swoich potomkach ducha ochotniczego pożarnictwa  – cześć ich pamięci.

 Lata 1990 -2004  były dla jednostki okresem dość trudnym, w jednostce nic się nie działo, druhów ubywało.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2004 r. został wybrany nowy prezes - przed którym postawiono zadanie ożywienia jednostki. Nie było to zadanie łatwe .

Małymi kroczkami – począwszy od drobnych remontów jakimi były: pomalowanie w wewnątrz i na zewnątrz budynku strażnicy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont zaplecza kuchennego, uporządkowania terenu wokół remizy – aż po dzisiejszy wygląd - udało się przywrócić dawny, pozytywny wizerunek naszej jednostce.

Nie było i nie jest to zadanie łatwe – nasze wsie się wyludniają. Emigracja zarobkowa, zmiana miejsca zamieszkania pozbawiają nas wartościowych kadr, często dobrze już wyszkolonych.

– I dlatego dziś mówię Wielkie ,,DZIĘKUJĘ’’ wszystkim druhom i druhnom za ich poświęcenie.

,,DZIĘKUJEMY’’  wszystkim sympatykom pożarnictwa za wsparcie i zrozumienie w trudnych chwilach bo większość z nas nie kończyła szkół pożarniczych a działamy z dobrej woli i potrzeby serca niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. DZIĘKUJEMY naszym kolegom i druhom z  Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach za ich wielkie zaangażowanie w podniesienie poziomu wyszkolenia (w latach 2006-2016 w różnego rodzaju kursach specjalistycznych łącznie przeszkolono ok. 20 druhów z naszej jednostki) , DZIĘKUJMY poprzednim i obecnym  władzom gminnym  za pomoc  przy zakupie i adaptacji samochodu marki Opel Movano.

Dzięki pomocy władz samorządowych samochód ten wyposażono  w zbiornik wodny o poj. 300 l i tzw. szybkie natarcie, zakupiono motopompę pływającą NIAGARA  oraz podstawowy  sprzęt  pożarniczy, co znacznie wpłynęło na sprawność bojową i operacyjną Naszej jednostki.

DZI ĘKUJEMY  również za remont  naszej strażnicy.

DZIĘKUJEMY  naszemu księdzu Krzysztofowi za duchowe wsparcie .

Należy tu wspomnieć, iż na terenie parafii Chojnata jesteśmy jedyną  jednostką, która od początku istnienia bierze aktywny udział we wszystkich uroczystościach kościelnych, nawet w czasach gdy ,,władze państwowe nieprzychylnym okiem na to patrzyły’’. Jesteśmy uczestnikami  różnego rodzaju w uroczystościach i świętach organizowanych w gminie i powiecie.

Aktualnie jednostka Nasza działa w składzie;

dh Grzegorz Stykowski  – prezes

dh Paweł Malczak – naczelnik – wiceprezes

dh Dariusz Tazbir – zastępca naczelnika

dh Jan Janus - wiceprezes

dh Adrian Zawadzki – gospodarz

dha Katarzyna Zawadzka – sekretarz

dh  Adam Krysiński – skarbnik

dh Piotr Stykowski   – członek Zarządu

Obecnie jednostka OSP w Turowej Woli skupia łącznie 35 druhów i druhen.

Jednostka kultywuje tradycję ochotniczego pożarnictwa poprzez przekazanie następnym pokoleniom zasad bezinteresownej pomocy bliźniemu w obliczu zagrożeń a także  honorowych zasad postępowania w życiu codziennym.

Mamy taką nadzieję, że na jubileusz 100-lecia będzie nas nie 35-ciu  a przynajmniej 100-tu druhów i druhen.

            W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie odznaczeń dla zasłużonych członków OSP Turowa Wola, którzy wyróżnili się w działalności statutowej jednostki.

 Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

dh Grzegorz Stykowski,  dh Jan Janus  i  dh Adam Skrzeczyński

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Druhny: Mariola Stykowska i Katarzyna Zawadzka

Druhowie: Paweł Malczak, Adam Tadzik, Marcin Stykowski, Józef Zawadzki, Piotr Zawadzki, Adam Krysiński, Piotr Janus, Mateusz Syndoman, Dariusz Tazbir, Daniel Ferst.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:

Druhny: Klarysa Zawadzka i Milena Tarnas

Druhowie: Adrian Zawadzki, Artur Jakubiak, Krzysztof Sałajczyk, Tomasz Żelewski, Sebastian Tarnas i Daniel Kowalczyk.

Odznaczenia te i odznaki wręczał Dh Tadeusz Grotkowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RPw Skierniewicach.

            Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kowiesach za całokształt pracy na rzecz środowiska pożarniczego oraz  za długoletnią służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowej Woli  postanowiło wyróżnić:

- Druha Antoniego Kowalskiego,

- Druha Jana Włodarskiego,

- Druha Feliksa Olejnika,

- Druha Bernarda Bilskiego.

 W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach wyróżnienia wręczała dh Maria Odziemkowska.

            Następnie o zabranie głosu poproszono przybyłych gości, którzy w swych wystąpieniach podkreślali jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne w swoich małych ojczyznach, jak i to, że jest to najstarsza organizacja społeczna , która cieszy się największym zaufaniem społecznym wśród ludzi. Jednocześnie wyrazili słowa najwyższego uznania za wkład jednostki w ochronę mieszkańców przed żywiołami oraz zaangażowanie w prace na rzecz społeczności lokalnej. 

            Goście  złożyli na ręce dh Grzegorza Stykowskiego - Prezesa OSP w Turowej Woli i całej braci strażackiej gratulacje z okazji tak zaszczytnego jubileuszu 90-lecia istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowej Woli  oraz przekazali listy gratulacyjne.

            Na zakończenie uroczystości uczestnicy wysłuchali recitalu przygotowanego przez zespół śpiewaczy RETRO z Białej Rawskiej.

            Mieszkańców zaś zaproszono na tradycyjną strażacką grochówkę oraz plac szkolny, gdzie można było podziwiać widowisko przygotowane przez Cyrk KRASNAL.

            Swoje umiejętności strzeleckie i celne oko można było sprawdzić na stoisku przygotowanym przez Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie, gdzie była przygotowana również strzelnica.

            Zaś na placu przy strażnicy OSP w Turowej Woli odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy  w wykonaniu jednostki OSP KSRG Wola Pękoszewska.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.

 

Tekst: Maria Odziemkowska

Licznik odwiedzin

4720

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.