Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

 • STOWARZYSZENIA 
 • OSP Paplin 
 • FOTOGALERIA 
 • W dniu 16 02.2013r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Paplinie odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze, mające na celu podsumowanie rocznej działalności i osiągnięć jednostki. 

Treść strony

W dniu 16 02.2013r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Paplinie odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze, mające na celu podsumowanie rocznej działalności i osiągnięć jednostki.

Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP w Paplinie dh Tadeusz Białek, który to na wstępie przywitał zaproszonych gości w osobach:
- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach  starszego brygadiera Dariusza Rosińskiego wraz z przybyłymi oficerami,
- Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Skierniewicach dh  Zbigniewa Rotera,
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP – dh Marię Odziemkowska
- Komendanta Gminnego OSP – Dh Józefa Stańczaka
- Radną Powiatową – Ewę Pawlak
- Wójta Gminy Kowiesy – Pana Andrzeja Luboińskiego
- Sekretarz Gminy Kowiesy – Panią Teresę Słoma
- Przewodniczącą Rady Gminy Kowiesy – Panią Barbarę Kowalską
oraz przybyłych na  spotkanie druhny i druhów.
Zarząd OSP Paplin w okresie sprawozdawczym działał w składzie:
Prezes – Tadeusz Białek
Wiceprezes- Naczelnik – Andrzej Duch
Z-ca Naczelnika Zdzisław Traczyk
Skarbnik – Waldemar Mikulski
Gospodarz – Mateusz Mikulski
Sekretarz – Adam Seliga
Skład zarządu w dniu walnego zebrania się nie zmienił.

Stan organizacyjny  OSP w dniu walnego zebrania wynosi:

Członkowie OSP

Ogółem 44

Zwyczajni / czynnych/

25

Honorowi

2

Wspierający

2

Kobiety

15

Stan liczebny jednostki nie uległ zmianie w roku sprawozdawczym.

W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń zarządu i 8 innych zebrań.
Uroczystości:
W dniu 12.05.2012r. jednostka nasza obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia naszej OSP.
Z tej okazji odbyło się uroczyste nadanie sztandaru  oraz wręczono odznaczenia druhom i druhnom , którzy wyróżnili się w działalności na rzecz OSP. Uroczystość ta połączona była z otwarciem i oddaniem do użytku po modernizacji budynku strażnicy .
Delegacja  z naszej jednostki brała udział w uroczystościach:
- obchodów 90-lecia OSP Jeruzal w dniu 6 października 2012r. oraz podczas uroczystości kościelnych na terenie miejscowej parafii.
Nasza jednostka reprezentowała powiat skierniewicki na obchodach dnia Strażaka w Maurzycach.
Byliśmy również gospodarzem uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy  ufundowanej w 70 rocznicę śmierci pilota Mariana Bełca urodzonego w Paplinie , która odbyła się w dniu 23 września 2012r.
- Działalność ratowniczo- szkoleniowa:
OSP w Paplinie w 2012r.uczestniczyła  razy w akcjach ratowniczych 9, w tym w gaszeniu pożarów 8
W likwidacji miejscowych zagrożeń 1 razy, alarmy fałszywe 0
W kursach szkoleniowych uczestniczyli:
- kurs podstawowy – w terminie 13.01.2012- 05.02.2012r.  – 4 / Sławomira Wacławek, Jolanta Niewczas, Katarzyna Łojszczyk, Janina Wacławek/
- kierowców konserwatorów sprzętu w terminie 9-17.03.2012 – 3 ( Mikulski Łukasz, Mikulski , Traczyk Rafał, Damian Niewczas)
Sprawy gospodarcze:
Jednostka w 2012r. zakupiła ze środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej budżetu Gminy Kowiesy oraz dofinansowania z Zarządu Wojewódzkiego OSP w Łodzi następujący sprzęt i wyposażenie:
- Hełm strażacki – 4 szt.
- buty strażackie specjalne 6par,
- sznury do koszuli – 5szt.
- pagony OSP – 5 szt.
W ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Kowiesy zakupiono również:  agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, oraz wykonano karosaż samochodu marki Star 266 , który został pozyskany nieodpłatnie z Agencji Mienia Wojskowego. Samochód ten został przystosowany do odśnieżania dróg gminnych.
Jednostka nieodpłatnie pozyskała również kuchnię polową i motopompę pożarniczą PO-5 ( motopompa pozyskana z zasobów PSP).
W ramach prac społecznych wykonano prace porządkowe i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy oraz obsługę uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-technicznego  dla jednostki z zasobów Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach
Aktu przekazania dokonał Komendant Miejski PSP w Skierniewicach - starszy brygadier Dariusz Rosiński.

Kilka fotografii z uroczystości

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Maria Odziemkowska

Licznik odwiedzin

5651

Jesteś tu

 • STOWARZYSZENIA 
 • OSP Paplin 
 • FOTOGALERIA 
 • W dniu 16 02.2013r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Paplinie odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze, mające na celu podsumowanie rocznej działalności i osiągnięć jednostki. 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.