Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

SUSZA I PRZYMROZKI WIOSENNE - Termin składania wniosków do ARiMR wydłużony do dnia 29.11.2019r.

Do 29 listopada 2019 r., czyli o kolejne dwa tygodnie, został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Pierwotnie nabór wniosków przez ARiMR miał trwać do 31 października. Następnie został przedłużony do 15 listopada. Teraz, decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi, rolnicy otrzymali kolejne dwa tygodnie, do 29 listopada, na złożenie w biurach powiatowych Agencji wniosków o pomoc suszową.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie.

Najwyższa pomoc, w stawce 1 000 zł do 1 ha, zostanie przyznana do tych upraw gdzie szkody wyniosły co najmniej 70%, w tym również do wieloletnich użytków zielonych, jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Niższa stawka pomocy, 500 zł do 1 ha, zostanie przyznana do upraw, w których szkody wyniosły co najmniej 30% i mniej niż 70% oraz do wieloletnich użytków zielonych, gdzie szkody wyniosły co najmniej 30% i mniej niż 70% jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

Stawka pomocy w wysokości 500 zł na 1 ha zostanie również przyznana w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości 70% jeżeli w gospodarstwie jest niska obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Natomiast w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70%, przy jednoczenie niskiej obsadzie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków, zostanie przyznana pomoc w stawce 250 zł na 1 ha.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-termin-skladania-wnioskow-przedluzony-do-29-listopad.html

  • autor: Urszula Wieteska, data: 2019-11-12

SUSZA I PRZYMROZKI WIOSENNE - Termin składania wniosków do ARiMR wydłużony do dnia 15.11.2019r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużył do dnia 15.11.2019 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy. Wnioski można składać od 3.10.2019 r. w Biurach Powiatowych ARiMR. 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-szkody-w-uprawach-rolnych-spowodowane-w-2019-r-przez-susze-huragan-grad-deszcz-nawalny-przymrozki-wiosenne-lub-powodz-wnioski-mozna-skladac-3-pazdziernika-15-listopada-2019-r.html

  • autor: Urszula Wieteska, data: 2019-10-18

SUSZA I PRZYMROZKI WIOSENNE - ODBIÓR PROTOKOŁÓW

Termin naboru wniosków w ARiMR: 3 - 31 października 2019r.

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że protokoły z oszacowania szkód w wyniku wystąpienia suszy i przymrozków wiosennych, zatwierdzone prze z Wojewodę Łódzkiego można odbierać w siedzibie urzędu w pokoju nr 3. Kopia protokołu oszacowania szkód, będzie niezbędnym załącznikiem do otrzymania pomocy w drodze decyzji biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej - https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/3-pazdziernika-ma-ruszyc-pomoc-suszowa.html

 

 

  • autor: Urszula Wieteska, data: 2019-09-27

Wnioski o szacowanie strat w gospodarstwach - SUSZA - przedłużenie terminu

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że rolnicy, których gospodarstwa poniosły szkody powstałe w wyniku suszy w:

zbożach jarych, zbożach ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych, krzewach owocowych oraz warzyw na glebach Kategorii I  (kolor żółty na mapie glebowej) i na glebach Kategorii II (kolor pomarańczowy na mapie glebowej),

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych  w terminie  do 02.08.2019 r.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.
Do wniosku należy dołączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 i na jego podstawie wypełnić wniosek o oszacowanie szkód.

Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 3.

System monitoringu suszy rolniczej: : http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1015042/

Link do mapy Gminy z kategoriami gleb: http://polska.e-mapa.net?userview=9710

Wnioski o szacowanie strat w gospodarstwach - SUSZA

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że rolnicy, których gospodarstwa poniosły szkody powstałe w wyniku suszy w zbożach jarych, ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych oraz krzewach owocowych na glebach Kategorii I (kolor żółty na mapie glebowej) i zbożach jarych, rzepaku, rzepiku oraz krzewów owocowych na glebach Kategorii II (kolor pomarańczowy na mapie glebowej), mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 

od 18.07.2019 r. do 25.07.2019 r.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.
Do wniosku należy dołączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 i na jego podstawie wypełnić wniosek o oszacowanie szkód.

Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 3.

System monitoringu suszy rolniczej: : http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1015042/

Link do mapy Gminy z kategoriami gleb: http://polska.e-mapa.net?userview=9710

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że w terminie:

05.06.-19.06.2019r.

będą przyjmowane wnioski o szacowanie strat w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie gminy.

Do wniosku należy dołączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 i na jego podstawie wypełnić wniosek o oszacowanie szkód.

Wnioski są dostępne poniżej oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 3.

                                                                                 

INFOROMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że przygotowuje się do wszczęcia procedury szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych tegorocznymi przymrozkami wiosennymi. Wobec czego proszę rolników o przekazywanie informacji o skali i stopniu szkód na terenie gminy, osobiście w urzędzie gminy pok. nr 3 lub telefonicznie 46 8317026 wew. 31.

Wszelkie informacje dot. szacowania strat w uprawach będą umieszczane na stronie www.kowiesy.pl w zakładce SZACOWANIE SZKÓD W ROLNICTWIE.

                                                                          Wójt Gminy Kowiesy

                                                                       /-/ Jarosław Pepka

  • autor: Urszula Wieteska, data: 2019-05-15

Licznik odwiedzin

2323

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.